Trang chủ |  Giới thiệu |  Hệ thống tổ chức  |  Đào tạo |  Nghiên cứu Khoa học |  Lý lịch Khoa học Tiếng Việt English
 
 

NỘI DUNG 3 CÔNG KHAI

 
   
Trường Đại học Ngoại ngữ- ĐHĐN, 131 Lương Nhữ Hộc, Cẩm Lệ, Đà Nẵng, Việt Nam
Điện thoại: (84) 236-3699324/3699323 - Fax: (84) 236-3666338
Email: dhnn@ufl.udn.vn