Hình ảnh hoạt động

 • Hội thảo “Đánh giá chương trình đào tạo và tài ...

 • Sinh viênđạt giải Nhì Cuộc thi Hùng biện tiếng ...

 • Ký kết hợp tác với Trường Đại học Gyeongju

 • Chuyên đề về kỹ năng nghề nghiệp và kỹ năng mềm...

 • Hùng biện tiếng Nhật 2015

 • Đại hội Đảng bộ Trường ĐHNN-ĐHĐN lần thứ IV, nh...

 • Làm việc với Trường Đại học Sư phạm Nghệ thuật ...

 • Đêm hội Pháp ngữ

 • Chúc mừng Ban Chấp hành Đoàn trường nhân kỷ niệ...

 • Tiếp đón và làm việc với Đoàn lãnh đạo Quỹ Gia...

 • Họp Hội đồng Khoa học và Đào tạo trường Đại học...

 • Hội trại Truyền thống “Festival Tuổi trẻ Trường...

1 2 3 4