Mục tiêu

Xây dựng Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Đà Nẵng xứng tầm là cơ sở giáo dục đại học nòng cốt của cả nước, hướng tới đẳng cấp khu vực và quốc tế
 
 Print