CẬP NHẬT THÔNG TIN (DÀNH CHO CBVC) VỀ QUÁ TRÌNH TIẾP XÚC, DI CHUYỂN ĐỂ PHÒNG CHỐNG COVID-19

Updated : 26/07/2020

Mục đích của Biểu mẫu khai báo này là để Cán bộ viên chức (CBVC) Trường Đại học Ngoại ngữ-Đại học Đà Nẵng cập nhật ngay thông tin về tình hình sức khỏe, quá trình di chuyển, tiếp xúc của mình và người thân (nếu có nghi ngờ liên quan đến các bệnh nhân hoặc các F). Thông tin của Thầy Cô sẽ được chuyển đến Thường trực Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 của Trường. *CBVC cũng có thể gửi thông tin qua số điện thoại của Trưởng phòng Phòng Tổ chức-Hành chính theo số điện thoại 039 7968 781 hoặc Zalo.
 
Vui lòng kích vào link bên dưới đề khai báo:
 
 Print