LẤY Ý KIẾN HOẠT ĐỘNG GIẢNG DẠY

Updated : 28/03/2018

Thực hiện công văn số 274/KH-ĐHNN ngày 14/3/2018 về việc lấy ý kiến phản hồi của người học về hoạt động giảng dạy của giảng viên năm học 2017-2018, Phòng KT&ĐBCLGD kính đề nghị Quý Thầy, Cô quan tâm triển khai tới toàn bộ giảng viên và sinh viên trong toàn trường.

Thực hiện công văn số 274/KH-ĐHNN ngày 14/3/2018 về việc lấy ý kiến phản hồi của người học về hoạt động giảng dạy của giảng viên năm học 2017-2018, Phòng KT&ĐBCLGD kính đề nghị Quý Thầy, Cô quan tâm triển khai tới toàn bộ giảng viên và sinh viên trong toàn trường.
 
 Print