Thông báo kỳ thi Năng lực tiếng Nhật Nat-test 09-12-2018

Updated : 07/12/2018

1. Ngày thi chính thức                                                          : 09/12/2018  (Chủ nhật)
2. Thời hạn nộp hồ sơ dự thi                                               : 09/11/2018
3. Thời gian thi của các cấp độ
                Buổi sáng:  5kyu ; 3kyu                                           : 9h00~
                Buổi chiều: 1kyu,2kyu, , 4kyu                                  : 13h00~
 
4. Thời gian có mặt tại phòng thi                                         : Trước 30 phút
5. Địa điểm thi : Khu giảng đường Trường Đại học Ngoại ngữ -  131 Lương Nhữ Hộc - Đà Nẵng
 
6. Kết quả:
Kết quả của kỳ thi sẽ có sau 3 tuần kể từ ngày thi. Các TS theo dõi trên trang web http://www.nat-test.com để biết kết quả. Khi có kết quả trong vòng một tuần TS nhớ đem theo PDT và CMND đến văn phòng khoa để nhận.
 
Lưu ý:
-Khi đi thi TS nhớ mang theo chứng minh nhân dân, bút chì 2B, bút bi, tẩy.
-Thẻ dự thi chính thức thí sinh sẽ được phát vào ngày thi.         
 
Danh sách dự thi
 
 Print