Đoàn đại biểu Hội sinh viên Đại học Đà Nẵng: Bản lĩnh, sáng tạo, tình nguyện, hội nhập tại Đại hội Hội sinh viên Toàn quốc lần thứ X

Đoàn đại biểu Hội sinh viên Đại học Đà Nẵng: Bản lĩnh, sáng tạo, tình nguyện, hội nhập tại Đại hội Hội sinh viên Toàn quốc lần thứ X

Updated : 12/12/2018

Từ ngày 9/12 đến ngày 11/12/2018, Đoàn đại biểu Đại học Đà Nẵng (ĐHĐN) do TS. Dương Minh Quân, Chủ tịch Hội Sinh viên dẫn đầu gồm 16 cán bộ Hội và sinh viên tiêu biểu đại diện cho 58.000 sinh viên ĐHĐN đã tham dự Đại hội đại biểu Hội Sinh viên Toàn quốc lần thứ X tại Thủ đô Hà Nội, ngày hội lớn của tuổi trẻ học đường Việt Nam.

Xem chi tiết tại