Bồi dưỡng nâng cao năng lực nghiệp vụ sư phạm cho giáo viên tiếng Anh

Bồi dưỡng nâng cao năng lực nghiệp vụ sư phạm cho giáo viên tiếng Anh

Updated : 20/07/2022

Thực hiện Công văn số 6171/BGDĐT - KHTC ngày 29/12/2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn triển khai nhiệm vụ Đề án Ngoại ngữ Quốc Gia năm 2022, cùng với sự phối hợp của Sở Giáo dục & Đàotạo tỉnh Phú Yên và Sở Giáo dục & Đào tạo Đắk Nông, Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Đà Nẵng đã triển khai chương trình bồi dưỡng nâng cao năng lực nghiệp vụ sư phạm dành cho các giáo viên tiếng Anh tỉnh Phú Yên và Đắk Nông trong 2 ngày 12/7 và 19/7/2022 vừa qua.

 
Ngày 12/7/2022, Trường Đại học Ngoại ngữ, ĐHĐN long trọng tổ chức Lễ Khai giảng Khóa bồi dưỡng nâng cao năng lực nghiệp vụ sư phạm dành cho giáo viên tiếng Anh Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Phú Yên. Khóa bồi dưỡng lần này gồm 5 lớp với 125 học viên là giáo viên tiếng Anh các cấp học phổ thông.
 
 
 
Ngày 19/7/2022, Trường Đại học Ngoại ngữ, ĐHĐN long trọng tổ chức Lễ Khai giảng Khóa bồi dưỡng nâng cao năng lực nghiệp vụ sư phạm dành cho giáo viên tiếng Anh Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đắk Nông. Khóa bồi dưỡng lần này gồm 5 lớp với 140 học viên là giáo viên tiếng Anh các cấp học phổ thông.
 
Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Đà Nẵng tự hào là một trong những cơ sở giáo dục đại học đầu tiên của cả nước được công nhận đạt chuẩn kiểm định chất lượng giáo dục. Hằng năm, nhà Trường vinh dự được Bộ Giáo dục và Đào tạo giao trọng trách trong công tác bồi dưỡng, nâng cao năng lực nghiệp vụ sư phạm cho các giáo viên tiếng Anh tại một số các tỉnh thành trên cả nước theo Đề án Ngoại ngữ Quốc gia. Phát biểu tại buổi lễ, PGS.TS. Nguyễn Văn Long - Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Đà Nẵng đã nhấn mạnh tầm quan trọng của việc bồi dưỡng nâng cao năng lực nghiệp vụ sư phạm cho giáo viên tiếng Anh. PGS.TS. Nguyễn Văn Long khẳng định: Khóa bồi dưỡng là hết sức cần thiết nhằm giúp cho học viên nâng năng lực nghiệp vụ sư phạm về phương pháp giảng dạy tiếng Anh đáp ứng yêu cầu triển khai chương trình giáo dục phổ thông mới năm 2018 môn tiếng Anh; Năng lực sử dụng tiếng Anh trong lớp học; Thi, kiểm tra, đánh giá ngoại ngữ đáp ứng yêu cầu triển khai chương trình giáo dục phổ thông mới năm 2018 môn tiếng Anh và Tổ chức tốt các hoạt động xây dựng môi trường học và sử dụng ngoại ngữ.