Có một “K20 – Đà Nẵng oai hùng” khắc sâu trong tâm khảm chúng tôi.

Có một “K20 – Đà Nẵng oai hùng” khắc sâu trong tâm khảm chúng tôi.

Updated : 12/01/2019

Trong nghi thức bế mạc, khen thưởng cuộc thi Olympic Tiếng Anh chuyên (E4US) toàn quốc năm 2018 (đêm 30/11, tại hội trường trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Quốc gia Hà Nội) cái tên cuối cùng được xướng lên là “Đội tuyển sinh viên Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Đà Nẵng“, kèm theo đó thứ hạng cao nhất của cuộc thi.

Xem chi tiết tại