Đại học Đà Nẵng giới thiệu Bản tin-Newsletter Kết nối & Phát triển (số 1-2024)

Đại học Đà Nẵng giới thiệu Bản tin-Newsletter Kết nối & Phát triển (số 1-2024)

Updated : 2024/04/01

Nhằm tăng cường gắn kết, phục vụ cộng đồng; nâng cao hiệu quả thông tin truyền thông về giáo dục đào tạo, Đại học Đà Nẵng (ĐHĐN) trân trọng giới thiệu Bản tin-Newsletter "Kết nối & Phát triển" (số 1-2024).

Bản tin-Newsletter "Kết nối & Phát triển" là ấn phẩm truyền thông giới thiệu những thông tin, hình ảnh về các kết quả, dấu ấn và sự kiện nổi bật của ĐHĐN hàng quý với mong muốn tăng cường kết nối với các đối tác trong và ngoài nước cùng hợp tác, phát triển, gắn kết cộng đồng.

Nội dung Bản tin gồm các chuyên mục: 

1. Sự kiện nổi bật: Giới thiệu những sự kiện nổi bật của ĐHĐN trong Quý 1/2024;

2. Kết nối hợp tác: Giới thiệu những kết quả, hình ảnh nổi bật của ĐHĐN gắn kết với các đối tác trong và ngoài nước; 

3. Phát triển bền vững: Giới  thiệu những kết quả, hình ảnh nổi bật của ĐHĐN trên các mảng công tác như: Đào tạo, Nghiên cứu khoa học, Đảm bảo chất lượng, Hợp tác quốc tế, Hoạt động các tổ chức đoàn thể/sinh viên, Phát triển đội ngũ, cơ sở vật chất…  

4. Lấy người học làm trung tâm: Các hoạt động trao học bổng, hỗ trợ đồng hành cùng người học 

5. Tiêu điểm truyền thông: Chuỗi sự kiện tư vấn tuyển sinh-2024 của các trường ĐH thành viên tại tỉnh Quảng Ngãi. 

Kính mời xem Bản tin-Newsletter

Kết nối & Phát triển số 1-2024 tại đây