Hội nghị tổng kết công tác năm 2020 và triển khai nhiệm vụ năm 2021

Hội nghị tổng kết công tác năm 2020 và triển khai nhiệm vụ năm 2021

Updated : 15/01/2021

Chiều ngày 13/01/2021, Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Đà Nẵng tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2020 và triển khai nhiệm vụ năm 2021.

 
Phát biểu khai mạc Hội nghị, PGS.TS. Trần Hữu Phúc - Hiệu trưởng Nhà trường khẳng định năm học 2019-2020 là năm học với nhiều dấu ấn sâu sắc đối với Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Đà Nẵng, Nhà trường hoàn thành mục tiêu kép của toàn ngành giáo dục vừa nỗ lực thực hiện nghiêm túc và hiệu quả công tác phòng chống dịch Covid 19, vừa đảm bảo chất lượng đào tạo. Theo Báo cáo đánh giá kết quả công tác năm 2020, mặc dù chịu ảnh hưởng nặng nề của dịch Covid-19 và thiên tai, lũ lụt nhưng với nhiều giải pháp đồng bộ, Trường Đại học Ngoại Ngữ - Đại học Đà Nẵng đã đạt nhiều kết quả nổi bật trong năm học 2019-2020 và đặt ra nhiều mục tiêu trong năm học 2020-2021.
 
Trong năm 2019-2020, Trường Đại học Ngoại ngữ đã hoàn thành tốt nhiệm vụ đào tạo với 13 ngành và 21 chuyên ngành đào tạo; thực hiện đầy đủ nội dung, chương trình, kế hoạch đào tạo của Trường và của Đại học Đà Nẵng. Duy trì việc thực hiện nề nếp giảng dạy và học tập bao gồm số giờ giảng do chuyên gia nước ngoài đảm nhận và số giờ giảng tại các cơ sở giáo dục thành viên Đại học Đà Nẵng. Tỉ lệ sinh viên tốt nghiệp loại khá giỏi ngày càng tăng, qua đó thể hiện uy tín, học hiệu của Nhà trường trong công tác dạy học.
 
Việc ứng dụng CNTT trong dạy và học là một trong những điểm nổi bật trong chủ trương của Nhà trường về nâng cao chất lượng, tăng cường ứng dụng, đặc biệt trong giai đoạn dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, các hoạt động đào tạo, giảng dạy trực tuyến mang lại hiệu quả cao. Bên cạnh đó, với sự nỗ lực của của các đơn vị, cá nhân, Đề án thành lập Trung tâm CNTT và Học liệu đã được Đại học Đà Nẵng phê duyệt và ban hành Quyết định thành lập.
 
Công tác khảo thí và đảm bảo chất lượng đạt nhiều kết quả ấn tượng. Nhà trường đã chỉ đạo các đơn vị chức năng triển khai thực hiện các kế hoạch đảm bảo chất lượng giáo dục năm học 2019 - 2020, trong đó nhấn mạnh đến công tác cải tiến, nâng cao chất lượng trong toàn hệ thống và công tác kiểm định. Ngành Ngôn ngữ Anh được công nhận Đạt chuẩn KĐCL theo chuẩn AUN-QA là một trong những thành tích đáng tự hào với những nỗ lực, quyết tâm của đội ngũ CBVC khoa tiếng Anh nói riêng và của toàn thể CBVC Nhà trường nói chung; Nhà trường tiếp tục triển khai thực hiện báo cáo tự đánh giá và hệ thống minh chứng để chuẩn bị tốt cho công tác kiểm định chất lượng theo chuẩn AUN-QA đối với ngành Sư phạm tiếng Anh và các chương trình đào tạo khác.
 
Hội nghị đã thảo luận, đánh giá kết quả công tác đồng thời xác định mục tiêu, nhiệm vụ, định hướng để toàn thể cán bộ viên chức, học viên, sinh viên toàn trường phấn đấu với quyết tâm cao nhất.
 
Hội nghị tổng kết công tác năm 2020 và triển khai nhiệm vụ năm 2021 của Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Đà Nẵng đã diễn ra thành công tốt đẹp. Những kế hoạch, nhiệm vụ năm 2021 được Hội nghị thống nhất sẽ được các đơn vị cụ thể hóa thành kế hoạch của đơn vị mình, xây dựng biện pháp để đạt được kế hoạch đề ra.