Kiến thức, kỹ năng phải được kết hợp với thái độ làm việc, ứng xử thì mới dễ xin việc và làm tốt ở các doanh nghiệp

Kiến thức, kỹ năng phải được kết hợp với thái độ làm việc, ứng xử thì mới dễ xin việc và làm tốt ở các doanh nghiệp

Updated : 07/07/2018

Trong hai ngày 6 và 7-7, trường Đại học Ngoại Ngữ tổ chức Hội thảo Kết nối nhà trường - doanh nghiệp và Ngày hội việc làm cho sinh viên. 44 doanh nghiệp tại Đà Nẵng, Quảng Nam và TP HCM đến trao đổi trực tiếp với sinh viên những kỹ năng doanh nghiệp cần sau khi sinh viên tốt nghiệp.

Xem chi tiết tại