Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Đà Nẵng trao bằng tốt nghiệp cho gần 870 sinh viên

Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Đà Nẵng trao bằng tốt nghiệp cho gần 870 sinh viên

Updated : 14/07/2019

Sáng nay, 14/7, trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Đà Nẵng đã tổ chức lễ trao bằng tốt nghiệp cho gần 870 SV đại học, nghiên cứu sinh và học viên cao học của 8 khoa thuộc 20 chuyên ngành đào tạo của nhà trường.Trong đợt tốt nghiệp hệ chính quy lần này, Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Đà Nẵng có 857 Sinh viên của 8 Khoa, gồm: tiếng Anh, tiếng Anh chuyên ngành, tiếng Nga, tiếng Pháp, tiếng Trung, tiếng Nhật – Hàn – Thái, Khoa Quốc tế học và Sư phạm Ngoại ngữ, thuộc 20 chuyên ngành đào tạo được công nhận tốt nghiệp. Trong đó có 30 sinh viên đạt loại xuất sắc 3.5 %; 164 sinh viên đạt loại giỏi 19.2%; 585 sinh viên đạt loại khá 68.2%; loại trung bình 9.1%.

Xem chi tiết tại