Hợp tác quốc tế

Chương trình học bổng “Ernst Mach Grant – ASEA-UNINET 2020”

Ban Hợp tác Quốc tế, ĐHĐN xin thông báo với toàn thể giảng viên, sinh viên về chương trình học bổng “Ernst Mach Grant – ASEA-UNINET 2020” được Bộ Giáo dục, Khoa học và Nghiên cứu Áo tài trợ và ưu tiên dành cho giảng viên, sinh viên đến từ các trường đại học thành viên của Hiệp hội ASEA-UNINET, thông tin cụ thể như sau:

 1. Đối tượng tham gia:
  - Các cán bộ, giảng viên ĐHĐN có nhu cầu theo học tiến sĩ, sau tiến sĩ trong các lĩnh vực Khoa học Tự nhiên, Khoa học Kỹ thuật, Y học Nhân loại, Khoa học Y tế, Khoa học Nông nghiệp, Khoa học Xã hội, Nhân văn học, Nghệ thuật, Âm nhạc;

  - Các ứng viên đã có bằng thạc sĩ hoặc tiến sĩ trong các lĩnh vực nói trên.

  2. Thời gian học tập:
  - Đối với nghiên cứu sinh sau tiến sĩ: từ 01 đến 9 tháng;

  - Đối với chương trình tiến sĩ: tối đa 36 tháng;

  - Đối với chương trình sandwich và chương trình đào tạo về Âm Nhạc: 09 tháng

  3. Hỗ trợ tài chính:
  - Chương trình Tiến sĩ, chương trình sandwich và Âm nhạc: 1.050 EUR/ 01 tháng;

  - Nghiên cứu sinh sau tiến sĩ: 1.150 EUR/ 01 tháng;

  - Ngoài ra ứng viên còn được nhận thêm chi phí vé máy bay tổi đa: 1.000 EUR

  4. Hạn chót nộp hồ sơ đăng ký dự tuyển: 13/4/2020.
   Các ứng viên nên liên hệ với các giáo sư Áo càng sớm càng tốt, để xây dựng đề cương nghiên cứu chi tiết nhằm hoàn thành đơn xin học bổng của mình.

Để biết thêm thông tin chi tiết, vui lòng truy cập trang web: 

 

Đề nghị giảng viên và sinh viên đăng ký trực tiếp theo link hướng dẫn và nộp hồ sơ đăng ký tham dự về Ban Hợp tác Quốc tế (email:icd@ac.udn.vn) để ban tổng hợp và theo dõi.

 

Trân trọng./.

 

Các tin khác: