Khảo thí và Đảm bảo chất lượng giáo dục

THÔNG BÁO VỀ VIỆC BỔ SUNG CHỮ KÝ TRONG DANH SÁCH DỰ THI KTHP - HK1 - 2016-2017.

Thân gửi các em SV đã tham dự kỳ thi kết thúc học phần HK 1 năm 2016-2017.
 
Vừa qua trong quá trình tổ chức thi KTHP, một số em SV đã tham gia thi nhưng chưa ký tên trong danh sách chính thức vì lý do:
 
1. SV đi nhầm địa điểm thi giữa 41 Lê Duẩn, và 131 Lương Nhữ Hộc,
2. Tới nhầm phòng thi.
 
Nay Phòng KT & ĐBCL GD thông báo cho các em chưa ký tên HP đã dự thi trong đợt thi KTHP vừa qua, làm thử tục ký tên theo các bước sau:
 
1. Nhập thông tin về HP như mẫu dưới đây
 
 
2. Mang thẻ SV tới trực tiếp phòng Khảo thí và ĐBCL GD (Phòng H.210) để đối chiếu thông tin và ký tên vào danh sách dự thi để được công nhận kết quả chấm thi.
 
Thời hạn ký tên: Từ ngày 16/01/2017 đến ngày 19/01/2017.
 
Sau khi liên lạc được cán bộ Phòng H201, mà vẫn chưa xử lý được, SV có thể liên lạc số ĐT: 0905.363.457 để giải quyết.
 
Trân trọng,
 

Các tin khác: