Khảo thí và Đảm bảo chất lượng giáo dục

Về việc phúc khảo các HP của SV Khoa Anh khoá 2013, 2014 do Khoa Anh tổ chức trong Học Kỳ 1 năm học 2016-2017.

Sinh viên download mẫu đơn tại đây: DOWNLOAD

 
Thời gian: Từ ngày thông báo đến 10 giờ sáng ngày 13 tháng 02 năm 2017.
 
Địa điểm nộp đơn: Phòng KT và ĐBCLGD (H212) - Thầy Lê Minh Hiệp.
 
Trân trọng./.
 

Các tin khác: