Khảo thí

Về việc phúc khảo các HP của SV - Học Kỳ 1 năm học 2016-2017.

Snh viên download mẫu đơn tại đây: DOWNLOAD

 
Điền đầy đủ các thông tin trong đơn.
 
Thời gian:
 
Từ ngày thông báo đến 11 giờ sáng ngày 24 tháng 02 năm 2017 (đối với Khoá 2013-2015)
 
Từ ngày thông báo đến 17 giờ chiều ngày 25 tháng 02 năm 2017. (đối với Khoá 2016)
 
Địa điểm nộp đơn: Phòng KT và ĐBCLGD (H210) - Cô Nguyễn Thị Xuân Ánh
 
 
Trân trọng./.
 
 

Các tin khác: