Công tác sinh viên

THÔNG BÁO MỜI THAM GIA CUỘC THI VÔ ĐỊCH TIN HỌC VĂN PHÒNG THẾ GIỚI MOSWC 2017.

1. THỂ LỆ CUỘC THI: SV quan tâm đăng ký theo hình thức thí sinh tự do, Trường Đại học Ngoại ngữ - ĐHĐN không tổ chức vòng thi cấp trường
 
2. THÔNG BÁO CỤ THỂ:
 
 
 

Các tin khác: