Đào tạo

Thông báo về việc sinh viên khóa tuyển sinh 2013 nộp đơn xin hoãn xét tốt nghiệp

Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Đà Nẵng thông báo cho sinh viên khóa tuyển sinh 2013 đã đủ điều kiện xét công nhận tốt nghiệp nhưng có nhu cầu hoãn xét tốt nghiệp gửi đơn xin hoãn xét về Phòng Đào tạo trước thứ Sáu ngày 05/05/2017. (tải mẫu đơn trên website http://thongtindaotao.ufl.udn.vn/vie/ - mục Đại học hệ chính quy - biểu mẫu) 

Các tin khác: