Đào tạo

[CHUẨN ĐẦU RA] - Danh sách thi cấp độ C1 tiếng Anh, cấp độ B2: Tiếng Anh,tiếng Trung, tiếng Pháp, tiếng Nga, tiếng Nhật ngày 26.3.2017

Danh sách thi cấp độ C1 tiếng Anh, cấp độ B2: Tiếng Anh,tiếng Trung, tiếng Pháp, tiếng Nga, tiếng Nhật ngày 26.3.2017.
Thời gian: sáng 6h15 có mặt, chiều 13h30 có mặt
Ghi chú: B2 tiếng: Trung, Anh thi các môn trắc nghiệm, viết và Nói vào buổi sáng ngày 26.3.2016.
 
 

Các tin khác: