Đào tạo

[CHUẨN ĐẦU RA] - Danh sách thi khảo sát năng lực tiếng Anh ngày 02.4.2017 tại trường Đại học Ngoại ngữ - ĐHĐN

Địa điểm thi:  Trường Đại học Ngoại ngữ -ĐHĐN, 131 Lương Nhữ Hộc, Tp. Đà Nẵng
Thời gian thi: Sáng 7h00p, ngày 02.04.2017 thí sinh có mặt tại phòng thi
                        Chiều 13h30, ngày 02.04.2017 thí sinh có mặt tại phòng thi
 
Lưu ý:     
 - Thí sinh xuất trình thẻ sinh viên (bắt buộc), CMND hoặc giấy tờ  tuỳ thân có ảnh
 - Thí sinh không được mang điện thoại và các phương tiện thu phát ...  vào khu vực thi.
- Thí sinh  mang theo bút chì (2B, 6B,...), tẩy để làm bài thi trắc nghiệm
- Thí sinh không được sử dụng bút chì, bút đỏ và bút xóa trong bài thi Viết.
 
 

Các tin khác: