Đào tạo

Danh sách thi năng lực tiếng Anh các cấp độ từ A2 đến C1, tiếng Pháp B1 SĐH ngày 10/9/2017

Danh sách thi năng lực tiếng Anh các cấp độ từ A2 đến C1, tiếng Pháp B1 SĐH ngày 10/9/2017
 
Thời gian thì ngày 10/9/2017
- Sáng thi các môn trắc nghiệm và Viết: 7h00 thí sinh có mặt
- Chiều thi Nói: 13h30
 
Lưu ý:
 
- Thí sinh xuất trình CMND hoặc giấy tờ  tuỳ thân có ảnh
- Thí sinh không được mang điện thoại và các phương tiện thu phát ...  vào khu vực thi.
 
- Thí sinh  mang theo bút chì (2B, 6B,...), tẩy để làm bài thi trắc nghiệm
 
- Thí sinh không được sử dụng bút chì, bút đỏ và bút xóa trong bài thi Viết.
 

Các tin khác: