Đào tạo

Danh sách thi, SBD, phòng thi, lịch thi và tập huấn trước khi thi cấp chứng chỉ tiếng Anh quốc gia ngày 05-06/7/2022

Trường Đại học Ngoại ngữ - ĐHĐN thông báo  Danh sách thi, Số báo danh, phòng thi, lịch thi và tập huấn trước khi thi cấp chứng chỉ tiếng Anh quốc gia ngày 05-06/7/2022 như sau: 

 

Thời gian tập huấn trước thi: 16h00, chiều ngày 05/7/2022 (thứ Ba), tại phòng HC303, trường Đại học Ngoại ngữ - ĐHĐN, 131 Lương Nhữ Hộc, Q. Cẩm Lệ, Tp. Đà Nẵng.

  

Thời gian thi: thí sinh có mặt lúc 06h45, Sáng ngày 06/7/2022 (thứ Tư) tại phòng chờ HC201.

 

 

Địa điểm thi: Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Đà Nẵng, 131 Lương Nhữ Hộc, P. Khuê Trung, Q. Cẩm Lệ, TP. Đà Nẵng.

 

Hình thức thi: Thi trên máy tính.

 

 

Lưu ý: 

- Thí sinh xuất trình CMND/CCCD hoặc giấy tờ  tuỳ thân có ảnh 

- Thí sinh chỉ được mang vào phòng thi giấy tờ tùy thân,    

- Thí sinh không mang theo tư trang cá nhân, tài liệu, thiết bị, dụng cụ khác (kể cả ví tiền, bút viết, đồng hồ và điện thoại di động và các phương tiện thu phát,...) vào khu vực thi. 

- Thực hiện theo đúng các nội quy, yêu cầu hướng dẫn làm bài thi (bậc 3-5) trên máy tính ở địa chỉ: http://ufl.udn.vn/huongdanvstep

 

Danh sách thi, số báo danh, phòng thi (Tải  danh sách tại đây)
 

Các tin khác: