Đào tạo

Danh sách thi, số báo danh, lịch thi và tập huấn trước khi thi đánh giá năng lực tiếng Anh đợt thi ngày 17/12/2023.

Danh sách thi, số báo danh, lịch thi và tập huấn trước khi thi đánh giá năng lực tiếng Anh đợt thi ngày 17/12/2023.

Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Đà Nẵng thông báo danh sách thi, số báo danh, lịch thi và tập huấn trước khi thi đánh giá năng lực tiếng Anh ngày 17/12/2023 

 

Thời gian tập huấn trước thi: 16h30, ngày 15/12/2023 (thứ Sáu), hình thức trực tuyến (Thí sinh vào email cá nhân để xem thông tin)

Thời gian thi: ngày 17/12/2023, cụ thể như sau: 

Ca thi buổi sáng: thí sinh có mặt lúc 7h00, ngày 17/12/2023 (Chủ nhật) tại phòng chờ HC201

Ca thi buổi chiều: thí sinh có mặt lúc 13h15, ngày 17/12/2023 (Chủ nhật) tại phòng chờ HC201

Địa điểm thi: Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Đà Nẵng, 131 Lương Nhữ Hộc, P. Khuê Trung, Q. Cẩm Lệ, TP. Đà Nẵng 

Hình thức thi: Thi trên máy tính.

Lưu ý:  

- Thí sinh xuất trình CMND/CCCD hoặc giấy tờ  tuỳ thân có ảnh  

- Thí sinh chỉ được mang vào phòng thi giấy tờ tùy thân,     

- Thí sinh không mang theo tư trang cá nhân, tài liệu, thiết bị, dụng cụ khác (kể cả ví tiền, bút viết, đồng hồ và điện thoại di động và các phương tiện thu phát,...) vào khu vực thi.  

- Thực hiện theo đúng các nội quy, yêu cầu hướng dẫn làm bài thi (bậc 3-5) trên máy tính ở địa chỉ: 

http://ufl.udn.vn/huongdanvstep

 

Danh sách thi, số báo danh, phòng thi xem bên dưới (Thí sinh lưu ý danh sách thi và phòng thi buổi sáng và buổi chiều).

 

Các tin khác: