Đào tạo

Danh sách, thời gian thi Vstep bậc 2 và Bậc 3-5 ngày 30.5.2020

Địa điểm: Phòng máy tầng 2, khu Giảng đường 131 Lương Nhữ Hộc, Cẩm Lệ Đà Nẵng 

 

Thời gian thi:

  • Ca 1: Thí sinh có mặt tại phòng C201 lúc 6h45, Sáng ngày 30/5/2020
  • Ca 2: Thí sinh có mặt tại phòng C201 lúc 13h15, Chiều ngày 30/5/2020

Nhắc nhở thí sinh:

 

- Thí sinh xuất trình CMND hoặc giấy tờ  tuỳ thân có ảnh

- Thí sinh chỉ được mang vào phòng thi giấy tờ tùy thân,   

- Thí sinh không mang theo tư trang cá nhân, tài liệu, thiết bị, dụng cụ khác (k c ví tin, bút viết, đồng h và đin thoi di động và các phương tin thu phát,...) vào khu vc khảo sát.

- Thực hiện theo đúng các nội quy, yêu cầu hướng dn làm bài thi trên máy tính  địa chhttp://ufl.udn.vn/huongdanvstep

 
 
 

Các tin khác: