Đào tạo

Thông báo nhận chứng chỉ năng lực tiếng Anh các đợt thi ngày 07/4/2019, 27&28/7/2019, 11/8/2019

Mời thí sinh đến nhận chứng chỉ năng lực tiếng Anh các đợt thi ngày 07/4/2019, 27&28/7/2019, 11/8/2019 vào các buổi sáng thứ Hai, Ba, Tư, từ 8h00 đến 11h00 tại Phòng Đào tạo, Trường Đại học Ngoại ngữ - ĐHĐN, 131 Lương Nhữ Hộc, Cẩm Lệ, Đà Nẵng
Thí sinh nộp lại 01 bản chứng minh nhân dân photo có công chứng , đem theo bản gốc CMND để đối chiếu thông tin khi đến nhận chứng chỉ
 

Các tin khác: