Đào tạo

Thông báo về việc không tổ chức thi khảo sát năng lực tiếng Anh ngày 16-17/01/2021

Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Đà Nẵng xin thông báo đến các thí sinh đăng ký thi khảo sát năng lực tiếng Anh theo Khung năng lực 6 bậc dùng cho Việt Nam ngày 16-17/01/2021 cụ thể như sau:
 
- Không tổ chức thi vào ngày 16-17/01/2021;
- Lý do: số lượng thí sinh đăng ký thi không đảm bảo đủ điều kiện để tổ chức.
 
Nhà trường thông báo cho thí sinh đăng ký thi ngày 16-17/01/2021 liên hệ Nhà trường qua số điện thoại Phòng Đào tạo: 0236 3699335, email: daotao@ufl.udn.vn hoặc Phòng Kế hoạch - Tài chính: 0236 3699336 để nhận lại lệ phí thi hoặc chuyển sang đợt thi tiếp theo Xem chi tiết lịch thi của năm 2021 tại đây
 
Trân trọng./
 

Các tin khác: