Tuyển dụng

Khoa tiếng Trung thông báo tuyển dụng nhân viên và thực tập sinh

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG
 
Hiện nay Khoa tiếng Trung nhận được thống báo tuyển dụng nhân viên và thực tập sinh của các công ty dưới đây:
1. Công ty TNHH XINDADONG TEXTILES VIỆT NAM  (Số lượng: 20)
2.  Công ty TNHH KINGMAKER VIỆT NAM  (Số lượng: 20)
3. Công ty TNHH PERENNIAL VIỆT NAM  (Số lượng: 2)
4. Công ty TNHH TCL VIỆT NAM  (Số lượng: 05).
 
 

Các tin khác: