TRIỂN KHAI ĐĂNG KÝ NGHIÊN CỨU KHOA HỌC SINH VIÊN NĂM HỌC 2017-2018

Updated : 07/09/2017

- Đối tượng tham gia nghiên cứu thực hiện đề tài là những sinh viên có học lực từ Khá trở lên (điểm trung bình >= 2,5). - Sinh viên đăng ký tham gia nghiên cứu thực hiện đề tài theo các nhóm lĩnh vực sau đây: + Ngôn ngữ; + Văn hóa, liên văn hóa; + Văn học; + Giáo học pháp; + Dịch thuật; + Ứng dụng công nghệ thông tin; + Các vấn đề quốc tế, kinh tế và xã hội; + Các vấn đề khác. - Sinh viên có thể đăng ký thực hiện đề tài nghiên cứu khoa học theo cá nhân hoặc theo nhóm (tối đa 4 sinh viên/nhóm).

 Đối tượng tham gia nghiên cứu thực hiện đề tài là những sinh viên có học lực từ Khá trở lên (điểm trung bình >= 2,5).
 
- Sinh viên đăng ký tham gia nghiên cứu thực hiện đề tài theo các nhóm lĩnh vực sau đây:
+ Ngôn ngữ;
+ Văn hóa, liên văn hóa;
+ Văn học;
+ Giáo học pháp;
+ Dịch thuật;
+ Ứng dụng công nghệ thông tin;
+ Các vấn đề quốc tế, kinh tế và xã hội;
+ Các vấn đề khác.
 
- Sinh viên có thể đăng ký thực hiện đề tài nghiên cứu khoa học theo cá nhân hoặc theo nhóm (tối đa 4 sinh viên/nhóm).
Các em xem thông tin chi tiết tại Thông báo đính kèm tại đây
Các em gửi đăng ký theo link này:  https://goo.gl/forms/X8kwRC0TIh4G5b3t2
 Print