VietCALL

Hội thảo Khoa học "Tích hợp Ứng dụng CNTT và Truyền thông vào xây dựng và phát triển đề cương môn học trong chương trình đào tạo"

Updated : 07/10/2015

Nội dung:
 •   Học tập trực tuyến, học tập tương tác và học tập tích hợp.
 •   Ứng dụng công nghệ trong các lớp học ngoại ngữ.
 •   Vận dụng khối liệu Internet trong lớp học ngoại ngữ và giao lưu văn hóa.
 •   Quản lý môi trường đa/siêu phương tiện.
 •   Công nghệ mới trong dạy và học ngoại ngữ.
 •   Tăng cường học tập tự chủ thông qua công nghệ.
 •   Các chủ đề khác có liên quan đến ứng dụng công nghệ và truyền thông trong giảng dạy, xây dựng và phát triển chương trình đào tạo sư phạm tiếng Anh nói riêng và ngoại ngữ nói chung.
 
        Ngôn ngữ: Tiếng Anh, Tiếng Việt:
 
        Thời gian & Địa điểm:
 •   Ngày 17/10/2015
 •   Tại Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Đà Nẵng, 131 Lương Nhữ Hộc, Phường Thanh Khuê, Quận Cẩm Lệ, TP. Đà Nẵng.
        Đăng ký và liên hệ:
 •   Đăng ký qua email: vietcall2015@ufl.udn.vn
 •   Đăng ký bản cứng gửi về địa chỉ: Phòng Khoa học và Hợp tác Quốc tế, Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Đà Nẵng, 131 Lương Nhữ Hộc, Quận Cẩm Lệ – TP. Đà Nẵng.
 •   Lưu ý: Hội thảo không thu lệ phí.
 •   Thời hạn nộp:  báo cáo tóm tắt gửi trước 16h00 ngày 31/08/2015, báo cáo toàn văn nộp trước 16h00 ngày 22/09/2015
 •   Mọi chi tiết liên hệ: Gặp Cô Ngọc Phương: ĐT 0511.3.699.340
 •   Thể lệ và mẫu đăng ký: Xem tại đây
 
 

 Print