AUN-QA

 

Bản tin Tiếng Pháp Quý 3/2021 Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Đà Nẵng.
Bản tin Tiếng Nga Quý 2/2021 Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Đà Nẵng.
Bản tin Tiếng Pháp Quý 2/2021 Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Đà Nẵng.
Bản tin Tiếng Nhật Bản Quý 2/2021 Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Đà Nẵng.
Bản tin Tiếng Trung Quốc Quý 2/2021 Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Đà Nẵng.
Images Detail News

UFLS - UD RECEIVED THIRD-CLASS LABOUR MEDAL OF THE PRESIDENT OF VIETNAM (06/01/2022)  

On the morning of December 9, 2021 University of Foreign Language Studies (UFLS) - The University of Da Nang (UD) held the award ceremony of the Third-class Labour Medal of the President of Vietnam.