Video Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Đà nẵng
Video lễ tiếp nhận Phòng Văn hóa Nhật Bản
Video lễ kỷ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11 và Tuyên dương khen thưởng năm học 2015-2016.
University of Foreign Language Studies - The University of Da Nang, Viet Nam
Tưng bừng Lễ kỷ niệm 30 năm thành lập Khoa tiếng Anh, Trường Đại học Ngoại ngữ-Đại học Đà Nẵng.
Images Detail News

UFLS students win first prize in Central Region English Olympiad 2017 (28/05/2017)  

On the evening of 25 May, 2017, the finale of the Central Region English Olympiad 2017 took place at Hall A, University of Foreign Language Studies, the University of Danang. After challenging online qualifying rounds, 42 players from the six most outstanding teams of the Central Region were selected for the finale, including University of Foreign Language Studies and University of Economics from the University of Danang; Nha Trang University; University of Economics and University of Foreign Languages from the University of Hue; and Duy Tan University.