THE 162nd AUN-QA PROGRAMME ASSESSMENT
THE 162nd AUN-QA PROGRAMME ASSESSMENT
THE AUN-QA QUALITY CERTIFICATE AWARD CEREMONY

 

DaNangTV- Chương trình văn nghệ Miền kí ức
Talkshow "Đào tạo tiếng Nga - Cơ hội và thách thức"
Đại hội Đảng bộ Trường Đại học Ngoại ngữ lần thứ V, nhiệm kỳ 2020-2025: Đoàn kết - Đổi mới - Sáng tạo
Lễ khai giảng khóa bồi dưỡng cán bộ chấm thi nói và viết theo các định dạng đề thi đánh giá năng lực tiếng Anh theo khung năng lực 6 bậc dùng cho Việt Nam
Nâng cao chất lượng đào tạo nguồn năng lực tiếng Nga tại Đà Nẵng
Images Detail News

UFLS-UD Students Winning First Prize of The Final Showdown 2018 English Olympiad for English Major Students (25/12/2018)  

On November 30th, the Final Showdown of the English Olympiad for English Major Students 2018 (E4US-2018) this year took place at University of Language and International Studies – Hanoi National University, students from University of Foreign Language Studies – The University of Danang (UFLS-UD) were acclaimed to win the first prize. With a journey of 04 months spanning through 04 contests, E4US-2018 is a really helpful academic ‘playground’ for English majoring students from over 40 universities, colleges and academies.