THE 162nd AUN-QA PROGRAMME ASSESSMENT
THE 162nd AUN-QA PROGRAMME ASSESSMENT
THE AUN-QA QUALITY CERTIFICATE AWARD CEREMONY

 

Đánh giá ngoài chất lượng chương trình đào tạo theo tiêu chuẩn AUN-QA lần thứ 135.
Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Đà Nẵng
VTV3 - 2018 - Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Đà Nẵng
MV - Hoa nắng sân trường
Video lễ phát bằng tốt nghiệp 2017
Images Detail News

UFLS-UD Students Winning First Prize of The Final Showdown 2018 English Olympiad for English Major Students (25/12/2018)  

On November 30th, the Final Showdown of the English Olympiad for English Major Students 2018 (E4US-2018) this year took place at University of Language and International Studies – Hanoi National University, students from University of Foreign Language Studies – The University of Danang (UFLS-UD) were acclaimed to win the first prize. With a journey of 04 months spanning through 04 contests, E4US-2018 is a really helpful academic ‘playground’ for English majoring students from over 40 universities, colleges and academies.