Hội thảo Quốc gia "Nghiên cứu và giảng dạy bản ngữ, ngoại ngữ và khu vực học trong thời kỳ hội nhập"
Lễ bế giảng và trao bằng tốt nghiệp Đại học và Sau đại học năm 2017
TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI NGỮ - 1 trong 9 trường đại học đầu tiên của cả nước được công nhận đạt tiêu chuẩn chất lượng giáo dục.

 

MV - Hoa nắng sân trường
Video lễ phát bằng tốt nghiệp 2017
Video Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Đà nẵng
Video lễ tiếp nhận Phòng Văn hóa Nhật Bản
Video lễ kỷ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11 và Tuyên dương khen thưởng năm học 2015-2016.
Images Detail News

Hội nghị triển khai kế hoạch năm học 2017-2018. (15/08/2017)  

Sáng ngày 10/8/2017, Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Đà Nẵng tổ chức Hội nghị triển khai Kế hoạch năm 2017 - 2018. Hội nghị đã thông qua báo cáo tổng kết năm học 2016 - 2017, kế hoạch năm học 2017 - 2018; báo cáo tổng kết công tác đào tạo chính quy, sau đại học, đề án NNQG 2020, khảo thí và đảm bảo chất lượng giáo dục, báo cáo công tác đào tạo VLVH, công tác sinh viên, pháp chế, thanh tra, thi đua khen thưởng, công tác khoa học, hợp tác quốc tế, công tác cơ sở vật chất, tổ chức cán bộ, tài chính.