HAPPY NEW YEAR 2019
TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI NGỮ - 1 trong 9 trường đại học đầu tiên của cả nước được công nhận đạt tiêu chuẩn chất lượng giáo dục.

 

What makes my university best- Team Carpies- Trường Đại học Ngoại ngữ- Đại học Đà Nẵng
VTV3 - 2018 - Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Đà Nẵng
MV - Hoa nắng sân trường
Video lễ phát bằng tốt nghiệp 2017
Video Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Đà nẵng
  •  
     
     
Images Detail News

Có một “K20 – Đà Nẵng oai hùng” khắc sâu trong tâm khảm chúng tôi. (12/01/2019)  

Trong nghi thức bế mạc, khen thưởng cuộc thi Olympic Tiếng Anh chuyên (E4US) toàn quốc năm 2018 (đêm 30/11, tại hội trường trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Quốc gia Hà Nội) cái tên cuối cùng được xướng lên là “Đội tuyển sinh viên Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Đà Nẵng“, kèm theo đó thứ hạng cao nhất của cuộc thi.