TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI NGỮ - 1 trong 9 trường đại học đầu tiên của cả nước được công nhận đạt tiêu chuẩn chất lượng giáo dục.

 

VTV3 - 2018 - Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Đà Nẵng
MV - Hoa nắng sân trường
Video lễ phát bằng tốt nghiệp 2017
Video Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Đà nẵng
Video lễ tiếp nhận Phòng Văn hóa Nhật Bản
Images Detail News

KẾT QUẢ XÉT TUYỂN VÀO CHUYÊN NGÀNH KHÓA TUYỂN SINH 2018 (18/08/2018)  

Trường Đại học Ngoại ngữ thông báo kết quả xét chuyên ngành khóa tuyển sinh 2018, cụ thể: