TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI NGỮ - 1 trong 9 trường đại học đầu tiên của cả nước được công nhận đạt tiêu chuẩn chất lượng giáo dục.

 

VTV3 - 2018 - Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Đà Nẵng
MV - Hoa nắng sân trường
Video lễ phát bằng tốt nghiệp 2017
Video Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Đà nẵng
Video lễ tiếp nhận Phòng Văn hóa Nhật Bản
Images Detail News

Điểm nhận đăng ký xét tuyển vào Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Đà Nẵng năm 2018. (17/07/2018)  

Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Đà Nẵng công bố Điểm nhận đăng ký xét tuyển vào đại học hệ chính quy năm 2018