TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI NGỮ - 1 trong 9 trường đại học đầu tiên của cả nước được công nhận đạt tiêu chuẩn chất lượng giáo dục.

 

What makes my university best- Team Carpies- Trường Đại học Ngoại ngữ- Đại học Đà Nẵng
VTV3 - 2018 - Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Đà Nẵng
MV - Hoa nắng sân trường
Video lễ phát bằng tốt nghiệp 2017
Video Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Đà nẵng
  •  
     
     
Images Detail News

Hội nghị “Tiếng Anh là phương tiện giảng dạy trong giáo dục đại học: Quan điểm chính sách và thực tiễn”. (13/12/2018)  

Ngày 12/12/2018, Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Đà Nẵng tổ chức Hội nghị chuyên đề “Tiếng Anh là phương tiện giảng dạy trong giáo dục đại học: Quan điểm chính sách và thực tiễn”. Hội nghị thu hút sự tham gia của hơn 70 giảng viên, giáo viên ngoại ngữ đến từ các trường Đại học, Cao đẳng trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.