VTV3 - 2018 - Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Đà Nẵng
MV - Hoa nắng sân trường
Video lễ phát bằng tốt nghiệp 2017
Video Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Đà nẵng
Video lễ tiếp nhận Phòng Văn hóa Nhật Bản
Images Detail News

Sinh viên Trường Đại học Ngoại ngữ - ĐHĐN thực tập nước ngoài tại các trường đại học ở Thái Lan. (20/04/2018)  

Tháng 3/2018, đoàn Thực tập sư phạm Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Đà Nẵng do ThS. Nguyễn Phạm Thanh Uyên - Phó Trưởng Khoa Sư phạm Ngoại ngữ dẫn đầu sang thực tập tại Trường Đại học Kỹ thuật Rajamangala - Thái Lan. Song song cùng chương trình, Đoàn Thực tập Cử nhân Chất lượng cao Khoa Tiếng Anh, Trường Đại học Ngoại ngữ- Đại học Đà Nẵng do ThS. Vũ Thị Châu Sa - giảng viên Khoa tiếng Anh dẫn đầu sang thực tập tại Trường Đại học Chiangmai (gọi tắt là CMU) Thái Lan. CMU là trường đại học lớn thứ 3 ở Thái Lan và đây là hoạt động hợp tác đầu tiên giữa Trường Đại học Ngoại ngữ và Trường Đại học Chiangmai.