cuộc thi hùng biện tiếng anh
Tư vấn tuyển sinh và hướng nghiệp

  •  

 

Bản tin Tiếng Pháp Quý 3/2021 Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Đà Nẵng.
Bản tin Tiếng Nga Quý 2/2021 Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Đà Nẵng.
Bản tin Tiếng Pháp Quý 2/2021 Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Đà Nẵng.
Bản tin Tiếng Nhật Bản Quý 2/2021 Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Đà Nẵng.
Bản tin Tiếng Trung Quốc Quý 2/2021 Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Đà Nẵng.
  •