•  
  ĐẠI HỌC NGOẠI NGỮ - ĐHĐN
  ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG
   

 

Đánh giá ngoài chất lượng chương trình đào tạo theo tiêu chuẩn AUN-QA lần thứ 135.
Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Đà Nẵng
VTV3 - 2018 - Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Đà Nẵng
MV - Hoa nắng sân trường
Video lễ phát bằng tốt nghiệp 2017
 •  
   
   
Images Detail News

Chương trình giao lưu ngôn ngữ văn hóa “Tết trong tôi - Tet in me” năm 2020 (22/01/2020)  

Sáng ngày 12/01/2020, tại Hội trường A (131 Lương Nhữ Hộc), Khoa Quốc tế học đã tổ chức chương trình giao lưu ngôn ngữ - văn hóa với chủ đề “Tết trong tôi - Tet in me” năm 2020. Chương trình được tổ chức thường niên nhằm giúp các học viên, sinh viên quốc tế có thể hiểu thêm về các phong tục Tết ở các nước trên thế giới, chương trình “Tết trong tôi – Tet in me” 2020 mong muốn tạo một cầu nối giao lưu ngôn ngữ và văn hoá giữa sinh viên Việt Nam và sinh viên quốc tế (Trung Quốc, Hàn Quốc, Lào, Pháp, Myanmar) của Khoa Quốc tế học nói riêng, trường Đại học Ngoại ngữ nói chung. Chương trình cũng là dịp để sinh viên Việt Nam và sinh viên quốc tế của khoa Quốc tế học nói...