Nhiệt liệt chào mừng 70 năm thành lập Công đoàn Giáo dục Việt Nam (22/7/1951 - 22/7/2021)
aun-qa english education teacher
  •  

 

Bản tin Số 2 Quý 2/2021 Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Đà Nẵng.
Bản tin Số 1 Quý 1/2021 Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Đà Nẵng.
Bản tin Tiếng Pháp Quý 1/2021 Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Đà Nẵng.
Bản tin Tiếng Trung Quốc Quý 1/2021 Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Đà Nẵng.
THÔNG ĐIỆP CUỐI NĂM 2020-2021 CỦA HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI NGỮ - ĐHĐN
  •