Khoa Ngôn ngữ & Văn hóa Nhật Bản

Thông tin liên hệ: 

Văn phòng: 131 Lương Nhữ Hộc – Quận Cẩm Lệ – Tp. Đà Nẵng 

Điện thoại: (+84) 236 3699341

Email: nnvhnhatban@ufl.udn.vn  

Website: http://nnvhnhatban.ufl.udn.vn

I.GIỚI THIỆU CHUNG

Khoa Ngôn ngữ và Văn hoá Nhật Bản tiền thân là Tổ tiếng Nhật được thành lập năm 2003 trực thuộc Khoa Trung – Nhật. Tháng 11/2007, Tổ tiếng Nhật được sáp nhập với tổ Tiếng Hàn và Tổ tiếng Thái để thành lập Khoa tiếng Nhật – Hàn – Thái. Đến năm 2021, chính thức thành lập Khoa Ngôn ngữ và Văn hoá Nhật Bản trên cơ sở tách tổ tiếng Nhật từ Khoa Nhật-Hàn-Thái thành một Khoa chuyên môn độc lập.Trong thời gian qua Khoa luôn nhận được sự hỗ trợ của các tổ chức JICA Nhật Bản. Hàng năm, các giảng viên của Khoa đều tham gia các khóa bồi dưỡng chuyên môn trong và ngoài nước. Mặc dù đội ngũ cán bộ cơ hữu còn mỏng (07 GV,01 cán bộ văn phòng) nhưng hiện nay Khoa có 3 giảng viên đang tham gia các khóa đào tạo thạc sĩ tại Nhật Bản. Ngoài đội ngũ cán bộ cơ hữu, hiện có 5 chuyên gia Nhật Bản cùng tham gia giảng dạy tại Khoa.

II. CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ

1. Quản lý giảng viên, người lao động khác và người học thuộc khoa theo phân cấp của Hiệu trưởng.

2. Lập kế hoạch và tổ chức thực hiện các hoạt động giáo dục đào tạo theo kế hoạch chung của Trường, bao gồm: xây dựng chương trình đào tạo của ngành, chuyên ngành được Trường giao nhiệm vụ; tổ chức biên soạn đề cương chi tiết các môn học liên quan bảo đảm tính thống nhất, tránh chồng chéo giữa các môn học của chương trình đào tạo, xây dựng các đề án, biên soạn tài liệu, giáo trình theo định hướng phát triển của Nhà trường; tổ chức nghiên cứu cải tiến phương pháp giảng dạy, học tập; xây dựng và thực hiện phương pháp kiểm tra, đánh giá kết quả học tập, rèn luyện của sinh viên, bảo đảm chuẩn đầu ra của người học theo cam kết đã được công bố, đáp ứng nhu cầu sử dụng của thị trường lao động. Việc phát triển chương trình đào tạo, giáo trình, tài liệu giảng dạy phải thực hiện theo quy định của Bộ GD&ĐT. Phối hợp với các Phòng chức năng thực hiện lấy ý kiến phản hồi của người học đối với GV, chương trình đào tạo.

3. Lập kế hoạch và tổ chức thực hiện các hoạt động khoa học và công nghệ, hợp tác quốc tế; hợp tác với các tổ chức khoa học và công nghệ, cơ sở sản xuất, kinh doanh liên quan đến ngành nghề đào tạo và huy động sự tham gia của doanh nghiệp vào quá trình đào tạo của Khoa.

4. Xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống cho giảng viên, người lao động, người học; có kế hoạch đào tạo, bối dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho giảng viên và người lao động khác thuộc phân cấp quản lý của Khoa.

5. Tổ chức đánh giá cán bộ quản lý, giảng viên, nghiên cứu viên trong Khoa và tham gia đánh giá cán bộ quản lý trong trường theo quy định của Nhà trường.

III. MỤC TIÊU

Người học sau khi tốt nghiệp CTĐT trình độ đại học ngành Ngôn ngữ Nhật có kiến thức thực tế vững chắc, kiến thức lý thuyết sâu, rộng trong phạm vi của ngành đào tạo; Sử dụng tiếng Nhật lưu loát trong các tình huống giao tiếp trong công việc và cuộc sống;

Có khả năng hình thành ý tưởng, lập kế hoạch, quản lý các nguồn lực, đánh giá và cải thiện hiệu quả các hoạt động nghề nghiệp liên quan đến ngôn ngữ Nhật đáp ứng nhu cầu xã hội và của nền kinh tế trong bối cảnh hội nhập quốc tế sâu rộng.

IV. SỨ MẠNG                           

Khoa Ngôn Ngữ và Văn Hoá Nhật Bản có sứ mạng đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, am hiểu ngôn ngữ và văn hóa Nhật Bản; có khả năng thích hợp với các ngành nghề xã hội đa dạng; góp phần vào sự nghiệp xây dựng, phát triển đất nước và hội nhập quốc tế.

V. TẦM NHÌN      

Là một trong những cơ sở đào tạo ngôn ngữ và văn hóa Nhật Bản có uy tín hàng đầu của Việt Nam, hướng tới đẳng cấp quốc tế.

VI. CƠ CẤU NHÂN SỰ
 
STT Họ và tên Chức vụ CDNN Trình độ 
1 Nguyễn Thị Như Ý Trưởng khoa GV TS
2 Nguyễn Thị Hồng Ngọc  Phó Trưởng khoa GV ThS
3 Phạm Thị Linh Chi Giảng viên cơ hữu GV ThS
4 Hồ Thị Hà Giang Giảng viên cơ hữu GV ThS
5 Nguyễn Thị Ngọc Liên  Giảng viên cơ hữu GV ThS
6 Nguyễn Thị Sao Mai  Giảng viên cơ hữu GV ThS
7 Dương Quỳnh Nga  Giảng viên cơ hữu GV ThS
8 Phạm Thị Thanh Thảo  Giảng viên cơ hữu GV ThS
9 Phạm Thị Thu Trang Giảng viên cơ hữu GV ThS
10 Trần Ngô Nha Trang  Giảng viên cơ hữu GV ThS
11 Dư Thoại Tú  Giảng viên cơ hữu GV ThS
12 Nguyễn Thuỷ Bảo Anh  Chuyên viên CV ĐH
 
 Print