Xin vui lòng nhập đầy đủ thông tin, và chắc chắn rằng địa chỉ email của bạn là hợp lệ, nếu không chúng tôi sẽ không thể gởi trả lời cho bạn!

( Chủ đề: 0905. xxx .xxx )
Gmap
  • Liên hệ: Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Đà Nẵng

    Address: 131 Lương Nhữ Hộc, Phường Khuê Trung, Quận Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng - 41 Lê Duẩn, Quận Hải Châu, TP. Đà Nẵng

  • Tel: 0236.3.699.335 - Fax: 0236.3.699.338

    Email: dhnn@ufl.udn.vn

  Xem đường đi