Phòng Tổ Chức - Hành Chính

 
Thông tin liên hệ:
  • Văn phòng: 131 Lương Nhữ Hộc, Phường Khuê Trung, Quận Cẩm Lệ, Tp. Đà Nẵng
  • Điện thoại:  (+84). 236. 3699324 - 3699323  Fax: (+84). 236. 3699338
  • Emai:          tchc@ufl.udn.vn
  • Website:     http://tchc.ufl.udn.vn

 

Chức năng

Phòng Tổ chức – Hành chính có chức năng tham mưu cho Hiệu trưởng về công tác tổ chức và cán bộ, xây dựng đội ngũ, thực hiện các chế độ chính sách với cán bộ, viên chức (CBVC); công tác hành chính, văn thư lưu trữ, tổng hợp; công tác bảo vệ bí mật nhà nước và an ninh trật tự. Đồng thời, Phòng TC-HC cũng là cơ quan thường trực, bộ phận giúp việc trực tiếp cho Hội đồng trường. Theo đó, Phòng Tổ chức – Hành chính thực hiện các nhiệm vụ sau:
 
1. Nghiên cứu, xây dựng kế hoạch phát triển đội ngũ CBVC. Lập kế hoạch và triển khai thực hiện việc tuyển dụng viên chức; thực hiện quy trình bổ nhiệm viên chức quản lý các đơn vị thuộc Trường trình Hiệu trưởng phê duyệt.
 
2. Cập nhật, sử dụng và quản lý hồ sơ CBVC; chủ trì triển khai hoạt động nhận xét, đánh giá CBVC, kê khai và công khai tài sản thu nhập cá nhân theo đúng quy định của Nhà nước.
 
3. Đề xuất thành lập, sáp nhập, giải thể, chia tách các đơn vị thuộc Trường phù hợp với yêu cầu phát triển của Trường trong từng giai đoạn. Hằng năm, tiến hành rà soát đội ngũ; đề xuất sắp xếp, điều động, luân chuyển CBVC giữa các đơn vị một cách hợp lý theo nhu cầu công tác chung của Nhà trường. Theo dõi, kiểm tra việc tổ chức quản lý và sử dụng lao động trong Trường.
 
4. Tổ chức và phối hợp với các đơn vị liên quan thực hiện các chế độ chính sách đối với CBVC: đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ; tuyển dụng, nâng ngạch viên chức; nâng bậc lương, trợ cấp khó khăn; chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm tai nạn con người; theo dõi, đánh giá quá trình tập sự, hợp đồng lao động; giúp Hiệu trưởng thực hiện việc ký kết hợp đồng lao động với viên chức, người lao động; tham mưu cho lãnh đạo Trường trong việc giải quyết chế độ nghỉ phép hàng năm cho CBVC đúng quy định của pháp luật.
 
5. Nghiên cứu và phối hợp với các đơn vị chức năng xây dựng, điều chỉnh, bổ sung và ban hành các văn bản có liên quan về công tác tổ chức, cán bộ. Thường trực các Hội đồng: Tuyển dụng, lương, nâng ngạch viên chức, kỷ luật viên chức.
 
6. Tham mưu thực hiện công tác đánh giá, xếp loại chất lượng đối với đơn vị và cá nhân viên chức, người lao động của Trường.
 
7. Thực hiện chế độ thống kê, báo cáo; tổng kết kinh nghiệm thực tiễn về công tác tổ chức nhân sự.
 
8. Xây dựng các chương trình và kế hoạch công tác của Trường; tổ chức theo dõi và đôn đốc hoạt động của các đơn vị trong Trường thực hiện chương trình, kế hoạch công tác; lập các biểu và báo cáo thống kê theo yêu cầu của cấp trên và của Trường; chịu trách nhiệm về pháp lý, thể thức trong công tác thông tin nội bộ và ra bên ngoài.
 
9. Tổ chức soạn thảo các văn bản, quy định thuộc lĩnh vực được phân công phụ trách theo sự chỉ đạo của Hiệu trưởng. Giúp Hiệu trưởng điều hành mối quan hệ, phối hợp làm việc giữa các đơn vị trong toàn Trường theo chức năng, nhiệm vụ đã quy định. Chịu trách nhiệm sao, gửi các văn bản do lãnh đạo Trường ký đến các cá nhân, đơn vị trong và ngoài Trường đúng thời hạn.
 
10. Đầu mối tổ chức Hội nghị cán bộ, viên chức; Lễ kỷ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam hàng năm, tổ chức kỷ niệm các ngày lễ lớn, các phiên họp của Hội đồng trường, và các hội nghị khác của Trường theo phân công của Hiệu trưởng. Tổ chức thực hiện công tác lễ tân, khánh tiết trong các hội nghị, lễ cấp Trường. Phối hợp với các đơn vị trong các công tác của Đề án Ngoại ngữ Quốc gia.
 
11. Sắp xếp lịch công tác, tiếp đón khách đến Trường làm việc (trừ khách quốc tế do Phòng KH&HTQT thực hiện). Điều phối chỗ ăn, ở, phương tiện đi lại cho lãnh đạo Trường đi công tác, các đơn vị đi làm việc trong và ngoài địa phương; cho khách đến công tác tại Trường khi có yêu cầu và được Hiệu trưởng phê duyệt.
 
12. Xây dựng và đề xuất Hiệu trưởng ban hành quy định về quản lý công tác văn thư - lưu trữ, bảo vệ bí mật nhà nước. Trực tiếp quản lý công tác hành chính, văn thư - lưu trữ cấp Trường; đóng dấu, quản lý con dấu Trường; quản lý chữ ký các cấp lãnh đạo của Trường được Hiệu trưởng phân cấp ký, đóng dấu; Nhận bưu phẩm, sao lục các văn bản của Trường và cấp trên theo quy định. Tiếp nhận, phân loại văn bản của các đơn vị trong và ngoài Trường (bao gồm cả văn bản mật)
 
13. Thư ký cho lãnh đạo Trường; thư ký trong các cuộc họp giao ban, cuộc họp cấp Trường do phòng là đầu mối tổ chức và dự thảo kết luận các cuộc họp; dự thảo thông báo, diễn văn, phát biểu của Hiệu trưởng. Phục vụ vệ sinh và nước uống các phòng làm việc của lãnh đạo Trường.
 
14. Thực hiện công tác y tế học đường, chăm sóc sức khỏe cho CBVC, học viên (HV), sinh viên (SV); phối hợp với Phòng Kế hoạch – Tài chính quản lý dịch vụ bảo hiểm y tế bắt buộc và dịch vụ bảo hiểm thân thể tự nguyện, tham mưu tổ chức khám sức khỏe định kỳ cho CBVC, HV, SV theo các quy định hiện hành; tham mưu cho Hiệu trưởng triển khai công tác vệ sinh an toàn thực phẩm, phòng chống dịch bệnh; an ninh trật tự, huấn luyện tự vệ.
 
15. Quản lý và cấp giấy công tác, giấy giới thiệu, các thông tin giới thiệu về Trường; đề xuất thanh toán tiền điện thoại, tiền điện, tiền nước và khoản công tác phí, văn phòng phẩm, xác nhận chế độ trực ngoài giờ hành chính cho các đơn vị và cá nhân liên quan theo đúng quy định hiện hành.
 
16. Quản lý và điều phối xe ô tô của Trường trên cơ sở có kế hoạch công tác của lãnh đạo Trường và của các đơn vị thuộc Trường khi có nhu cầu theo phê duyệt của lãnh đạo Trường. Đảm bảo các điều kiện cần thiết cho lãnh đạo Trường làm việc, đi công tác. Đầu mối phối hợp với các đơn vị liên quan thực hiện công tác hiếu-hỉ theo quy chế chi tiêu nội bộ của Trường.
 
17. In ấn, mua sắm dụng cụ, đồ dùng cần thiết phục vụ nhu cầu chung của Trường như: Công tác khánh tiết, Hội nghị, Hội thảo.
 

Cơ cấu nhân sự:

STT Họ tên Ngạch Chức vụ Trình độ
1 Nguyễn Hữu Quý Giảng viên Trưởng Phòng Tiến sỹ
2 Nguyễn Thị Phú Thọ Chuyên viên Phó Trưởng Phòng Đại học
3 Tân Thị Quyên Chuyên viên Phó Trưởng Phòng Đại học
4 Trần Thị Minh Hiền Chuyên viên   Thạc sỹ
5 Đặng Minh Châu Chuyên viên   Đại học
6 Phan Lê Quỳnh Như Nhân viên   Đại học
7 Đinh Tuấn Vũ Bảo vệ   Trung cấp
8 Huỳnh Văn Ánh Bảo vệ   Phổ thông
9 Sử Văn Có Bảo vệ   Trung cấp
10 Nguyễn Hữu Tiến Bảo vệ   Trung cấp
11 Nguyễn Thị Hải Lý Y tế   Trung cấp
 
 Print