Khoa tiếng Anh

Thông tin liên hệ:
Văn phòng:  Cơ sở 1: 131 Lương Nhữ Hộc, Cẩm Lệ, TP. Đà Nẵng - Cơ sở 2:  41 Lê Duẩn - Tp. Đà  Nẵng
Điện thoại:   Cơ sở 1: (+84). 236. 3.699.693   Cơ sở 2: (+84). 236. 3893124
Email:           eng@ufl.udn.vn  Website: http://khoaanh.ufl.udn.vn Elearning: http://elearning.ufl.udn.vn/en
 

Giới thiệu chung:

 -  Khoa tiếng Anh là thành viên của Cở sở Đại học Sư phạm Ngoại ngữ Đà Nẵng từ năm 1985 đến 1994. Vào tháng 4 năm 1994, Đại học Đà Nẵng được thành lập, Khoa tiếng Anh trực thuộc Trường Đại học Sư phạm (1994-2001), tiếp theo là Trường Đại học Ngoại ngữ (kể từ năm 2002). Trải qua 20 năm xây dựng và phát triển, Khoa tiếng Anh thuộc Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Đà Nẵng đã không ngừng lớn mạnh và trở thành một trong những đơn vị chủ lực trong việc đào tạo và bồi dưỡng tiếng Anh cho khu vực miền Trung và Tây Nguyên.

-  Với đội ngũ cán bộ giảng dạy gồm 71 giảng viên, trong đó có 3 tiến sĩ, 50 thạc sĩ được đào tạo trong và ngoài nước (Anh, Úc, Đức, Hoa Kỳ), 9 giảng viên có 2 bằng Thạc sĩ, 12 giảng viên đang theo học các khoá nghiên cứu sinh và cao học, Khoa tiếng Anh Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Đà Nẵng đã và đang giữ vai trò quan trọng trong việc đào tạo nguồn nhân lực ngoại ngữ, đáp ứng nhu cầu nghiên cứu, học tập và sử dụng tiếng Anh cho địa phương và khu vực.

- Để thực hiện nhiệm vụ quan trọng này, Khoa tiếng Anh đã không ngừng củng cố và phát triển đội ngũ cán bộ giảng dạy. Hàng năm, Khoa cử nhiều cán bộ đi học tập ở nước ngoài, tổ chức các hội thảo khoa học cũng như hội nghị chuyên đề, thu hút nhiều cán bộ giảng dạy và nghiên cứu đến tham dự, học tập, và trao đổi chuyên môn. Tham gia giảng dạy tại Khoa còn có các chuyên gia nước ngoài, các giáo sư đầu ngành trong và ngoài nước.

- Từ năm 1994 đến nay, Khoa đã đào tạo hơn 4500 sinh viên hệ chính quy, gần 3500 học viên các hệ không chính quy (tại chức; vừa học vừa làm; nâng chuẩn) cho thành phố Đà Nẵng và các tỉnh khác. Bên cạnh đó, Khoa còn đảm nhận việc giảng dạy tiếng Anh không chuyên ngữ cho các hệ đào tạo cao học, và nghiên cứu sinh các chuyên ngành khác trong Đại học Đà Nẵng. Ngoài ra, Khoa đã bồi dưỡng và cấp chứng chỉ Nghiệp vụ Sư phạm cho hàng trăm học viên đã có bằng Cử nhân tiếng Anh, góp phần đa dạng hoá năng lực nghiệp vụ và tăng khả năng hội nhập vào thị trường lao động. Đặc biệt, từ năm 1997, Khoa đã bắt đầu đào tạo hệ cao học chuyên ngành Ngôn ngữ Anh, và đến nay đã có 83 học viên được cấp bằng Thạc sĩ. Hiện nay, Khoa đang xây dựng đề án đào tạo cao học Thạc sĩ chuyên ngành Phương pháp Giảng dạy tiếng Anh, và đề án đào tạo Tiến sĩ chuyên ngành Ngôn ngữ Anh.

-  Về công tác nghiên cứu khoa học, hàng năm Khoa hướng dẫn, giám sát, và tổ chức thực hiện luận văn tốt nghiệp cho sinh viên đại học và học viên cao học. Cán bộ giảng dạy trong Khoa đã thực hiện nhiều đề tài nghiên cứu khoa học các cấp - cấp cơ sở và cấp Bộ. Nhiều công trình nghiên cứu có tính ứng dụng cao, và đã được áp dụng vào thực tiễn giảng dạy, học tập và nghiên cứu. Cán bộ giảng dạy còn tích cực tham gia các diễn đàn và hội thảo khoa học quốc gia về lý luận ngôn ngữ và phương pháp giảng dạy tiếng Anh, đóng góp nhiều bài nghiên cứu trên tạp chí chuyên ngành như "Ngôn ngữ", "Ngôn ngữ và Đời sống", "Tạp chí Khoa học và Công nghệ Đại học Đà Nẵng", "Tạp chí Khoa học Đại học Quốc gia Hà Nội". Hoạt động nghiên cứu khoa học của sinh viên đã đạt được nhiều kết quả đáng khích lệ. Nhiều công trình nghiên cứu khoa học của sinh viên đã đạt giải thưởng "Sinh viên nghiên cứu khoa học" do Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức hàng năm. Câu lạc bộ tiếng Anh, thi hùng biện, thuyết trình, phiên dịch tài năng, đố vui, hoá trang,...thường được tổ chức nhằm tạo sân chơi lý thú và bổ ích cho sinh viên. Nhiều sinh viên đã tích cực tham gia tổ chức và xây dựng chương trình cho các hoạt động ngoại khoá này.

 

Đào tạo:

- Đào tạo Cử nhân Cao đẳng Sư phạm tiếng Anh chính quy, Cử nhân Đại học tiếng Anh chính quy và Cử nhân Đại học Sư phạm tiếng Anh nâng chuẩn (Đại học hoá trước đây).
- Đào tạo Cử nhân tiếng Anh các hệ như chính quy, vừa học vừa làm, văn bằng hai chính quy và văn bằng hai vừa học vừa làm.
- Đào tạo Cao học chuyên ngành Ngôn ngữ Anh.
Giảng dạy tiếng Anh cho các học viên cao học và nghiên cứu sinh thuộc các ngành học khác của Đại học Đà Nẵng.
- Đào tạo Nghiệp vụ Sư phạm tiếng Anh.

- Cung cấp dịch vụ ngoại ngữ liên quan đến tiếng Anh (tư vấn, dịch thuật, phiên dịch, xây dựng đề án...), phục vụ nhu cầu phát triển kinh tế xã hội tại địa phương.


Cơ cấu nhân sự:

STT Họ tên Ngạch Chức vụ Trình độ
1 Nguyễn Văn Long Giảng viên Cao cấp
Trưởng Khoa (kiêm nhiệm),
Phó Hiệu Trưởng
PGS. Tiến sỹ
2 Nguyễn Thị Quỳnh Hoa Giảng viên Cao cấp Phó Trưởng Khoa PGS. Tiến sỹ
3 Võ Thị Kim Anh Giảng viên chính Phó Trưởng Khoa Tiến sỹ
4 Nguyễn Thị Thu Hướng Giảng viên Phó Trưởng Khoa Tiến sỹ
5 Võ Thanh Sơn Ca Giảng viên Trưởng Bộ môn Nghe Tiến sỹ
6 Đặng Thị Phương Hà Giảng viên Chính Phó trưởng Bộ môn Nói Thạc sỹ
10 Thái Lê Phương Thảo Giảng viên Phó trưởng Bộ môn Đọc Thạc sỹ
11 Bùi Thị Ngọc Anh Giảng viên chính Phó trưởng Bộ môn Viết Thạc sỹ
12 Nguyễn Thị Huỳnh Lộc Giảng viên Trưởng Bộ môn Lý thuyết tiếng Tiến sỹ
13 Nguyễn Cung Trầm Giảng viên Phó trưởng Bộ môn Biên-Phiên dịch Thạc sỹ
14 Đinh Thị Hoàng Triều Giảng viên Phó trưởng Bộ môn Văn hóa-Văn học Thạc sỹ
15 Hồ Quảng Hà Giảng viên Chính   Thạc sỹ
16 Lê Thị Xuân Ánh Giảng viên   Thạc sỹ
17 Võ Thị Thao Ly Giảng viên Chính   Thạc sỹ
18 Phan Phạm Xuân Trinh Giảng viên Phó GĐ Trung tâm Ngoại ngữ Đà Nẵng Thạc sỹ
19 Huỳnh Lan Thi Giảng viên PGĐ TT Ngoại ngữ Đà Nẵng Thạc sỹ
20 Phan Văn Hoà Giảng viên Cao cấp   PGS. TS
21 Hồ Thị Kiều Oanh Giảng viên Cao cấp   PGS. TS
22 Trần Quang Hải Giảng viên Chính   Tiến sỹ
23 Trần Đình Nguyên Giảng viên Chính   Thạc sỹ
24 Bùi Bá Hoàng Anh Giảng viên   Thạc sỹ
25 Lê Nguyễn Vân Anh Giảng viên   Thạc sỹ
26 Võ Thị Quỳnh Anh Giảng viên   Thạc sỹ
27 Phan Thị Thanh Bình Giảng viên   Thạc sỹ
28 Nguyễn Thị Nhị Châu Giảng viên   Thạc sỹ
29 Lâm Thùy Dung Giảng viên   Thạc sỹ
30 Huỳnh Thị Hương Duyên Giảng viên   Thạc sỹ
31 Nguyễn Hà Trúc Giang Giảng viên   Thạc sỹ
32 Phan Thị Linh Giang Giảng viên   Thạc sỹ
33 Đỗ Uyên Hà Giảng viên   Thạc sỹ
34 Lê Thị Bích Hạnh Giảng viên   Thạc sỹ
35 Nguyễn Khoa Diệu Hạnh Giảng viên   Thạc sỹ
36 Nguyễn Dương Nguyên Hảo Giảng viên   Thạc sỹ
37 Trần Huy Khánh Giảng viên   Thạc sỹ
38 Thiều Hoàng Mỹ Giảng viên   Thạc sỹ
39 Nguyễn Thanh Hồng Ngọc Giảng viên   Thạc sỹ
40 Huỳnh Thị Thu Nguyệt Giảng viên   Thạc sỹ
41 Nguyễn Lê An Phương Giảng viên   Thạc sỹ
42 Phạm Đỗ Quyên Giảng viên   Thạc sỹ
43 Vũ Thị Châu Sa Giảng viên   Thạc sỹ
44 Phạm Thị Tài Giảng viên   Thạc sỹ
45 Nguyễn Thị Thanh Thanh Giảng viên   Thạc sỹ
46 Trần Thị Phương Thảo Giảng viên   Thạc sỹ
47 Đinh Thị Thu Thảo Giảng viên   Thạc sỹ
48 Võ Thị Ngọc Thảo Giảng viên   Thạc sỹ
49 Trần Thị Kim Liên Giảng viên   Thạc sỹ
50 Ngô Thị Hiền Trang Giảng viên   Thạc sỹ
51 Huỳnh Thị Minh Trang Giảng viên   Thạc sỹ
52 Tăng Thị Thùy Trang Giảng viên   Thạc sỹ
53 Nguyễn Dương Nguyên Trinh Giảng viên   Thạc sỹ
54 Tăng Kim Uyên Giảng viên   Thạc sỹ
55 Nguyễn Nữ Thùy Uyên Giảng viên   Thạc sỹ
56 Nguyễn Thị Thu Trang Giảng viên   Thạc sỹ
57 Trần Quỳnh Trâm Giảng viên   Thạc sỹ
58 Nguyễn Ngọc Nhật Minh Giảng viên   Thạc sỹ
59 Nguyễn Hoàng Ngân Giảng viên   Thạc sỹ
60 Tăng Thị Hà Vân Giảng viên   Thạc sỹ
61 Trần Hữu Thuần Chuyên viên   Thạc sỹ
62 Nguyễn Diệp Lê Chuyên viên   Đại học
63 Tôn Nữ ái Tâm Chuyên viên   Đại học
 
 Print