Khoa tiếng Anh

Thông tin liên hệ:
Văn phòng:  Cơ sở 1: 131 Lương Nhữ Hộc, Cẩm Lệ, TP. Đà Nẵng - Cơ sở 2:  41 Lê Duẩn - Tp. Đà  Nẵng
Điện thoại:   Cơ sở 1: (+84). 236. 3.699.693   Cơ sở 2: (+84). 236. 3893124
Email:           eng@ufl.udn.vn  Website: http://khoaanh.ufl.udn.vn Elearning: http://lms3.ufl.udn.vn/course/index.php?categoryid=3

Giới thiệu chung:

 -  Khoa tiếng Anh là thành viên của Cở sở Đại học Sư phạm Ngoại ngữ Đà Nẵng từ năm 1985 đến 1994. Vào tháng 4 năm 1994, Đại học Đà Nẵng được thành lập, Khoa tiếng Anh trực thuộc Trường Đại học Sư phạm (1994-2001), tiếp theo là Trường Đại học Ngoại ngữ (kể từ năm 2002). Trải qua 20 năm xây dựng và phát triển, Khoa tiếng Anh thuộc Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Đà Nẵng đã không ngừng lớn mạnh và trở thành một trong những đơn vị chủ lực trong việc đào tạo và bồi dưỡng tiếng Anh cho khu vực miền Trung và Tây Nguyên.

-  Với đội ngũ cán bộ giảng dạy gồm 71 giảng viên, trong đó có 3 tiến sĩ, 50 thạc sĩ được đào tạo trong và ngoài nước (Anh, Úc, Đức, Hoa Kỳ), 9 giảng viên có 2 bằng Thạc sĩ, 12 giảng viên đang theo học các khoá nghiên cứu sinh và cao học, Khoa tiếng Anh Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Đà Nẵng đã và đang giữ vai trò quan trọng trong việc đào tạo nguồn nhân lực ngoại ngữ, đáp ứng nhu cầu nghiên cứu, học tập và sử dụng tiếng Anh cho địa phương và khu vực.

- Để thực hiện nhiệm vụ quan trọng này, Khoa tiếng Anh đã không ngừng củng cố và phát triển đội ngũ cán bộ giảng dạy. Hàng năm, Khoa cử nhiều cán bộ đi học tập ở nước ngoài, tổ chức các hội thảo khoa học cũng như hội nghị chuyên đề, thu hút nhiều cán bộ giảng dạy và nghiên cứu đến tham dự, học tập, và trao đổi chuyên môn. Tham gia giảng dạy tại Khoa còn có các chuyên gia nước ngoài, các giáo sư đầu ngành trong và ngoài nước.

- Từ năm 1994 đến nay, Khoa đã đào tạo hơn 4500 sinh viên hệ chính quy, gần 3500 học viên các hệ không chính quy (tại chức; vừa học vừa làm; nâng chuẩn) cho thành phố Đà Nẵng và các tỉnh khác. Bên cạnh đó, Khoa còn đảm nhận việc giảng dạy tiếng Anh không chuyên ngữ cho các hệ đào tạo cao học, và nghiên cứu sinh các chuyên ngành khác trong Đại học Đà Nẵng. Ngoài ra, Khoa đã bồi dưỡng và cấp chứng chỉ Nghiệp vụ Sư phạm cho hàng trăm học viên đã có bằng Cử nhân tiếng Anh, góp phần đa dạng hoá năng lực nghiệp vụ và tăng khả năng hội nhập vào thị trường lao động. Đặc biệt, từ năm 1997, Khoa đã bắt đầu đào tạo hệ cao học chuyên ngành Ngôn ngữ Anh, và đến nay đã có 83 học viên được cấp bằng Thạc sĩ. Hiện nay, Khoa đang xây dựng đề án đào tạo cao học Thạc sĩ chuyên ngành Phương pháp Giảng dạy tiếng Anh, và đề án đào tạo Tiến sĩ chuyên ngành Ngôn ngữ Anh.

-  Về công tác nghiên cứu khoa học, hàng năm Khoa hướng dẫn, giám sát, và tổ chức thực hiện luận văn tốt nghiệp cho sinh viên đại học và học viên cao học. Cán bộ giảng dạy trong Khoa đã thực hiện nhiều đề tài nghiên cứu khoa học các cấp - cấp cơ sở và cấp Bộ. Nhiều công trình nghiên cứu có tính ứng dụng cao, và đã được áp dụng vào thực tiễn giảng dạy, học tập và nghiên cứu. Cán bộ giảng dạy còn tích cực tham gia các diễn đàn và hội thảo khoa học quốc gia về lý luận ngôn ngữ và phương pháp giảng dạy tiếng Anh, đóng góp nhiều bài nghiên cứu trên tạp chí chuyên ngành như "Ngôn ngữ", "Ngôn ngữ và Đời sống", "Tạp chí Khoa học và Công nghệ Đại học Đà Nẵng", "Tạp chí Khoa học Đại học Quốc gia Hà Nội". Hoạt động nghiên cứu khoa học của sinh viên đã đạt được nhiều kết quả đáng khích lệ. Nhiều công trình nghiên cứu khoa học của sinh viên đã đạt giải thưởng "Sinh viên nghiên cứu khoa học" do Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức hàng năm. Câu lạc bộ tiếng Anh, thi hùng biện, thuyết trình, phiên dịch tài năng, đố vui, hoá trang,...thường được tổ chức nhằm tạo sân chơi lý thú và bổ ích cho sinh viên. Nhiều sinh viên đã tích cực tham gia tổ chức và xây dựng chương trình cho các hoạt động ngoại khoá này.

 

Đào tạo:

- Đào tạo Cử nhân Cao đẳng Sư phạm tiếng Anh chính quy, Cử nhân Đại học tiếng Anh chính quy và Cử nhân Đại học Sư phạm tiếng Anh nâng chuẩn (Đại học hoá trước đây).
- Đào tạo Cử nhân tiếng Anh các hệ như chính quy, vừa học vừa làm, văn bằng hai chính quy và văn bằng hai vừa học vừa làm.
- Đào tạo Cao học chuyên ngành Ngôn ngữ Anh.
Giảng dạy tiếng Anh cho các học viên cao học và nghiên cứu sinh thuộc các ngành học khác của Đại học Đà Nẵng.
- Đào tạo Nghiệp vụ Sư phạm tiếng Anh.

- Cung cấp dịch vụ ngoại ngữ liên quan đến tiếng Anh (tư vấn, dịch thuật, phiên dịch, xây dựng đề án...), phục vụ nhu cầu phát triển kinh tế xã hội tại địa phương.


Cơ cấu nhân sự:

 

STT Họ và tên Chức vụ Chức vụ kiêm nhiệm thứ 1 Chức vụ kiêm nhiệm thứ 2 CDNN Trình độ 
1 Nguyễn Văn Long Phó Hiệu trưởng Trưởng Khoa Tiếng Anh Giám đốc TT Ngoại ngữ Đà Nẵng GVCC PGS.TS
2 Võ Thị Kim Anh  Phó Trưởng khoa     GVC TS
3 Nguyễn Thị Quỳnh Hoa  Phó Trưởng khoa     GVCC PGS.TS
4 Nguyễn Thị Thu Hướng  Phó Trưởng khoa     GV TS
5 Bùi Thị Ngọc Anh  Phó TBM Viết     GVC ThS
6 Võ Thanh Sơn Ca  TBM Nghe     GV TS
7 Đặng Thị Phương Hà  Phó TBM Nói     GVC ThS
8 Nguyễn Thị Huỳnh Lộc  TBM Lý thuyết tiếng     GV TS
9 Thái Lê Phương Thảo  Phó TBM Đọc     GV ThS
10 Nguyễn Cung Trầm  Phó TBM Biên - Phiên Dịch Phó Giám đốc TT Dịch thuật   GV ThS
11 Đinh Thị Hoàng Triều  Phó TBM Văn hóa - Văn học     GV ThS
12 Võ Thị Quỳnh Anh  Giảng viên cơ hữu     GV ThS
13 Bùi Bá Hoàng Anh  Giảng viên cơ hữu     GV ThS
14 Lê Nguyễn Vân Anh Giảng viên cơ hữu     GV ThS
15 Lê Thị Xuân Ánh  Giảng viên cơ hữu     GV ThS
16 Phan Thị Thanh Bình  Giảng viên cơ hữu     GV ThS
17 Nguyễn Thị Nhị Châu  Giảng viên cơ hữu     GV ThS
18 Lâm Thùy Dung  Giảng viên cơ hữu     GV ThS
19 Huỳnh Thị Hương Duyên  Giảng viên cơ hữu     GV ThS
20 Phan Thị Linh Giang  Giảng viên cơ hữu     GV ThS
21 Nguyễn Hà Trúc Giang  Giảng viên cơ hữu     GV ThS
22 Hồ Quảng Hà  Giảng viên cơ hữu     GVC ThS
23 Đỗ Uyên Hà  Giảng viên cơ hữu     GV ThS
24 Lê Thị Bích Hạnh  Giảng viên cơ hữu     GV ThS
25 Nguyễn Khoa Diệu Hạnh  Giảng viên cơ hữu     GV ThS
26 Nguyễn Dương Nguyên Hảo  Giảng viên cơ hữu     GV ThS
27 Phan Văn Hòa Giảng viên cơ hữu     GVCC PGS.TS
28 Ngũ Thiện Hùng  Giảng viên cơ hữu     GVC TS
29 Trần Thị Kim Liên  Giảng viên cơ hữu     GV ThS
30 Nguyễn Ngọc Nhật Minh  Giảng viên cơ hữu     GV ThS
31 Phan Ngọc Hà My Giảng viên cơ hữu     GV ThS
32 Thiều Hoàng Mỹ  Giảng viên cơ hữu     GV ThS
33 Nguyễn Hoàng Ngân  Giảng viên cơ hữu     GV ThS
34 Nguyễn Thanh Hồng Ngọc  Giảng viên cơ hữu     GV ThS
35 Huỳnh Thị Thu Nguyệt  Giảng viên cơ hữu     GV ThS
36 Hồ Thị Thục Nhi  Giảng viên cơ hữu     GV ThS
37 Hồ Thị Kiều Oanh  Giảng viên cơ hữu     GVCC PGS.TS
38 Nguyễn Lê An Phương  Giảng viên cơ hữu     GV ThS
39 Nguyễn Hồng Nam Phương Giảng viên cơ hữu     GV ThS
40 Phạm Đỗ Quyên  Giảng viên cơ hữu     GV ThS
41 Vũ Thị Châu Sa  Giảng viên cơ hữu     GV ThS
42 Phạm Thị Tài  Giảng viên cơ hữu     GV ThS
43 Nguyễn Thị Thanh Thanh  Giảng viên cơ hữu     GV ThS
44 Võ Thị Ngọc Thảo  Giảng viên cơ hữu     GV ThS
45 Trần Thị Phương Thảo  Giảng viên cơ hữu     GV ThS
46 Huỳnh Lan Thi  Giảng viên cơ hữu Phó Giám đốc TT Ngoại ngữ Đà Nẵng   GV ThS
47 Trần Quỳnh Trâm  Giảng viên cơ hữu     GV ThS
48 Ngô Thị Hiền Trang  Giảng viên cơ hữu     GV ThS
49 Nguyễn Thị Thu Trang  Giảng viên cơ hữu     GV ThS
50 Tăng Thị Thùy Trang  Giảng viên cơ hữu     GV ThS
51 Huỳnh Thị Minh Trang  Giảng viên cơ hữu     GV ThS
52 Ngô Hoàng Khả Trí Giảng viên cơ hữu     GV ThS
53 Phan Phạm Xuân Trinh  Giảng viên cơ hữu Phó Giám đốc TT Ngoại ngữ Đà Nẵng   GV ThS
54 Nguyễn Dương Nguyên Trinh  Giảng viên cơ hữu     GV ThS
55 Nguyễn Nữ Thùy Uyên  Giảng viên cơ hữu     GV ThS
56 Tăng Kim Uyên  Giảng viên cơ hữu     GV ThS
56 Tăng Thị Hà Vân Giảng viên cơ hữu     GV ThS
58 Trần Mai Thảo Giảng viên     GV ThS
59 Nguyễn Diệp Lê  Hỗ trợ, phục vụ     CV ĐH
60 Tôn Nữ Ái Tâm  Hỗ trợ, phục vụ     CV ĐH
61 Trần Hữu Thuần  Hỗ trợ, phục vụ     CV ThS
 Print