Khoa tiếng Anh

Thông tin liên hệ:
Văn phòng:  Cơ sở 1: 131 Lương Nhữ Hộc, Cẩm Lệ, TP. Đà Nẵng - Cơ sở 2:  41 Lê Duẩn - Tp. Đà  Nẵng
Điện thoại:   Cơ sở 1: (+84). 236. 3.699.693   Cơ sở 2: (+84). 236. 3893124
Email:           eng@ufl.udn.vn  Website: http://khoaanh.ufl.udn.vn Elearning: http://lms3.ufl.udn.vn/course/index.php?categoryid=3

 

Giới thiệu chung:

 -  Khoa tiếng Anh là thành viên của Cở sở Đại học Sư phạm Ngoại ngữ Đà Nẵng từ năm 1985 đến 1994. Vào tháng 4 năm 1994, Đại học Đà Nẵng được thành lập, Khoa tiếng Anh trực thuộc Trường Đại học Sư phạm (1994-2001), tiếp theo là Trường Đại học Ngoại ngữ (kể từ năm 2002). Trải qua 20 năm xây dựng và phát triển, Khoa tiếng Anh thuộc Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Đà Nẵng đã không ngừng lớn mạnh và trở thành một trong những đơn vị chủ lực trong việc đào tạo và bồi dưỡng tiếng Anh cho khu vực miền Trung và Tây Nguyên.

-  Với đội ngũ cán bộ giảng dạy gồm 71 giảng viên, trong đó có 3 tiến sĩ, 50 thạc sĩ được đào tạo trong và ngoài nước (Anh, Úc, Đức, Hoa Kỳ), 9 giảng viên có 2 bằng Thạc sĩ, 12 giảng viên đang theo học các khoá nghiên cứu sinh và cao học, Khoa tiếng Anh Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Đà Nẵng đã và đang giữ vai trò quan trọng trong việc đào tạo nguồn nhân lực ngoại ngữ, đáp ứng nhu cầu nghiên cứu, học tập và sử dụng tiếng Anh cho địa phương và khu vực.

- Để thực hiện nhiệm vụ quan trọng này, Khoa tiếng Anh đã không ngừng củng cố và phát triển đội ngũ cán bộ giảng dạy. Hàng năm, Khoa cử nhiều cán bộ đi học tập ở nước ngoài, tổ chức các hội thảo khoa học cũng như hội nghị chuyên đề, thu hút nhiều cán bộ giảng dạy và nghiên cứu đến tham dự, học tập, và trao đổi chuyên môn. Tham gia giảng dạy tại Khoa còn có các chuyên gia nước ngoài, các giáo sư đầu ngành trong và ngoài nước.

- Từ năm 1994 đến nay, Khoa đã đào tạo hơn 4500 sinh viên hệ chính quy, gần 3500 học viên các hệ không chính quy (tại chức; vừa học vừa làm; nâng chuẩn) cho thành phố Đà Nẵng và các tỉnh khác. Bên cạnh đó, Khoa còn đảm nhận việc giảng dạy tiếng Anh không chuyên ngữ cho các hệ đào tạo cao học, và nghiên cứu sinh các chuyên ngành khác trong Đại học Đà Nẵng. Ngoài ra, Khoa đã bồi dưỡng và cấp chứng chỉ Nghiệp vụ Sư phạm cho hàng trăm học viên đã có bằng Cử nhân tiếng Anh, góp phần đa dạng hoá năng lực nghiệp vụ và tăng khả năng hội nhập vào thị trường lao động. Đặc biệt, từ năm 1997, Khoa đã bắt đầu đào tạo hệ cao học chuyên ngành Ngôn ngữ Anh, và đến nay đã có 83 học viên được cấp bằng Thạc sĩ. Hiện nay, Khoa đang xây dựng đề án đào tạo cao học Thạc sĩ chuyên ngành Phương pháp Giảng dạy tiếng Anh, và đề án đào tạo Tiến sĩ chuyên ngành Ngôn ngữ Anh.

-  Về công tác nghiên cứu khoa học, hàng năm Khoa hướng dẫn, giám sát, và tổ chức thực hiện luận văn tốt nghiệp cho sinh viên đại học và học viên cao học. Cán bộ giảng dạy trong Khoa đã thực hiện nhiều đề tài nghiên cứu khoa học các cấp - cấp cơ sở và cấp Bộ. Nhiều công trình nghiên cứu có tính ứng dụng cao, và đã được áp dụng vào thực tiễn giảng dạy, học tập và nghiên cứu. Cán bộ giảng dạy còn tích cực tham gia các diễn đàn và hội thảo khoa học quốc gia về lý luận ngôn ngữ và phương pháp giảng dạy tiếng Anh, đóng góp nhiều bài nghiên cứu trên tạp chí chuyên ngành như "Ngôn ngữ", "Ngôn ngữ và Đời sống", "Tạp chí Khoa học và Công nghệ Đại học Đà Nẵng", "Tạp chí Khoa học Đại học Quốc gia Hà Nội". Hoạt động nghiên cứu khoa học của sinh viên đã đạt được nhiều kết quả đáng khích lệ. Nhiều công trình nghiên cứu khoa học của sinh viên đã đạt giải thưởng "Sinh viên nghiên cứu khoa học" do Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức hàng năm. Câu lạc bộ tiếng Anh, thi hùng biện, thuyết trình, phiên dịch tài năng, đố vui, hoá trang,...thường được tổ chức nhằm tạo sân chơi lý thú và bổ ích cho sinh viên. Nhiều sinh viên đã tích cực tham gia tổ chức và xây dựng chương trình cho các hoạt động ngoại khoá này.

 

Đào tạo:

- Đào tạo Cử nhân Cao đẳng Sư phạm tiếng Anh chính quy, Cử nhân Đại học tiếng Anh chính quy và Cử nhân Đại học Sư phạm tiếng Anh nâng chuẩn (Đại học hoá trước đây).
- Đào tạo Cử nhân tiếng Anh các hệ như chính quy, vừa học vừa làm, văn bằng hai chính quy và văn bằng hai vừa học vừa làm.
- Đào tạo Cao học chuyên ngành Ngôn ngữ Anh.
Giảng dạy tiếng Anh cho các học viên cao học và nghiên cứu sinh thuộc các ngành học khác của Đại học Đà Nẵng.
- Đào tạo Nghiệp vụ Sư phạm tiếng Anh.

- Cung cấp dịch vụ ngoại ngữ liên quan đến tiếng Anh (tư vấn, dịch thuật, phiên dịch, xây dựng đề án...), phục vụ nhu cầu phát triển kinh tế xã hội tại địa phương.


Cơ cấu nhân sự:

STT
Họ và tên
Chức vụ
CDNN
Trình độ
1
Võ Thị Kim Anh 
Phó Trưởng khoa phụ trách
GVC
TS
2
Nguyễn Thị Quỳnh Hoa 
Phó Trưởng khoa
GVCC
PGS.TS
3
Nguyễn Thị Thu Hướng 
Phó Trưởng khoa
GV
TS
4
Võ Thanh Sơn Ca 
TBM Nghe
GV
TS
5
Nguyễn Thị Huỳnh Lộc 
TBM Lý thuyết tiếng
GV
TS
6
Đặng Thị Phương Hà 
Phó TBM Nói
GVC
ThS
7
Bùi Thị Ngọc Anh 
Phó TBM Viết
GVC
ThS
8
Thái Lê Phương Thảo 
Phó TBM Đọc
GV
ThS
9
Đinh Thị Hoàng Triều 
Phó TBM Văn hóa - Văn học
GV
ThS
10
Nguyễn Cung Trầm 
Phó TBM Biên - Phiên Dịch
GV
ThS
11
Bùi Bá Hoàng Anh 
Giảng viên cơ hữu
GV
TS
12
Lê Nguyễn Vân Anh
Giảng viên cơ hữu
GV
ThS
13
Võ Thị Quỳnh Anh 
Giảng viên cơ hữu
GV
ThS
14
Lê Thị Xuân Ánh 
Giảng viên cơ hữu
GV
ThS
15
Phan Thị Thanh Bình 
Giảng viên cơ hữu
GV
ThS
16
Nguyễn Thị Nhị Châu 
Giảng viên cơ hữu
GV
ThS
17
Lâm Thùy Dung 
Giảng viên cơ hữu
GV
ThS
18
Nguyễn Hà Trúc Giang 
Giảng viên cơ hữu
GV
ThS
19
Phan Thị Linh Giang 
Giảng viên cơ hữu
GV
ThS
20
Đỗ Uyên Hà 
Giảng viên cơ hữu
GV
ThS
21
Hồ Quảng Hà 
Giảng viên cơ hữu
GVC
ThS
22
Lê Thị Bích Hạnh 
Giảng viên cơ hữu
GV
ThS
23
Nguyễn Khoa Diệu Hạnh 
Giảng viên cơ hữu
GV
ThS
24
Nguyễn Dương Nguyên Hảo 
Giảng viên cơ hữu
GV
ThS
25
Phan Văn Hòa
Giảng viên cơ hữu
GVCC
PGS.TS
26
Ngũ Thiện Hùng 
Giảng viên cơ hữu
GVC
TS
27
Trần Thị Kim Liên 
Giảng viên cơ hữu
GV
ThS
28
Nguyễn Phúc Mộc Miên
Giảng viên cơ hữu
GV
ThS
29
Nguyễn Ngọc Nhật Minh 
Giảng viên cơ hữu
GV
ThS
30
Nguyễn Hữu Thanh Minh
Giảng viên cơ hữu
GV
ThS
31
Phan Ngọc Hà My
Giảng viên cơ hữu
GV
ThS
32
Thiều Hoàng Mỹ 
Giảng viên cơ hữu
GV
ThS
33
Nguyễn Thanh Hồng Ngọc 
Giảng viên cơ hữu
GV
ThS
34
Huỳnh Thị Thu Nguyệt 
Giảng viên cơ hữu
GV
ThS
35
Hồ Thị Thục Nhi 
Giảng viên cơ hữu
GV
ThS
36
Lê Quang Phúc
Giảng viên cơ hữu
GV
ThS
37
Nguyễn Hồng Nam Phương
Giảng viên cơ hữu
GV
ThS
38
Nguyễn Lê An Phương 
Giảng viên cơ hữu
GV
ThS
39
Phạm Đỗ Quyên 
Giảng viên cơ hữu
GV
ThS
40
Trần Ngọc Quyên Quyên
Giảng viên cơ hữu
GV
ThS
41
Vũ Thị Châu Sa 
Giảng viên cơ hữu
GV
ThS
42
Phạm Thị Tài 
Giảng viên cơ hữu
GV
ThS
43
Nguyễn Thị Thanh Thanh 
Giảng viên cơ hữu
GV
ThS
44
Trần Mai Thảo
Giảng viên cơ hữu
GV
ThS
45
Võ Thị Ngọc Thảo 
Giảng viên cơ hữu
GV
ThS
46
Trần Thị Phương Thảo 
Giảng viên cơ hữu
GV
ThS
47
Huỳnh Lan Thi 
Giảng viên cơ hữu
GV
ThS
48
Nguyễn Thị Bích Thủy
Giảng viên cơ hữu
GV
TS
49
Trần Quỳnh Trâm 
Giảng viên cơ hữu
GV
ThS
50
Huỳnh Thị Minh Trang 
Giảng viên cơ hữu
GV
ThS
51
Ngô Thị Hiền Trang 
Giảng viên cơ hữu
GV
ThS
52
Tăng Thị Thùy Trang 
Giảng viên cơ hữu
GV
ThS
53
Ngô Hoàng Khả Trí
Giảng viên cơ hữu
GV
ThS
54
Nguyễn Dương Nguyên Trinh 
Giảng viên cơ hữu
GV
ThS
55
Phan Phạm Xuân Trinh 
Giảng viên cơ hữu
GV
ThS
56
Nguyễn Nữ Thùy Uyên 
Giảng viên cơ hữu
GV
ThS
57
Tăng Kim Uyên 
Giảng viên cơ hữu
GV
ThS
58
Tăng Thị Hà Vân
Giảng viên cơ hữu
GV
ThS
59
Trần Hữu Thuần 
Chuyên viên
CV
ThS
60
Nguyễn Diệp Lê 
Chuyên viên
CV
ĐH
61
Tôn Nữ Ái Tâm 
Chuyên viên
CV
ĐH

 

 Print