Đào tạo

Đề án tổ chức thi đánh giá năng lực tiếng Anh theo khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam

 

Thông báo về việc tổ chức thi cấp chứng chỉ năng lực tiếng Anh theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dành cho Việt Nam

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Danh sách, lịch thi và hiệu lệnh thi kỳ thi cấp chứng chỉ tiếng Anh Quốc gia Kỳ thi ngày 11/8/2019

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 
 

Thông báo điều chỉnh ngày thi cấp chứng chỉ quốc gia năng lực tiếng Anh theo khung năng lực ngoại ngữ

Mẫu đăng ký thí sinh tải tại đây 
 
 

Các tin khác:

 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 
 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 
Lịch dự kiến thi đánh giá năng lực Ngoại ngữ theo khung năng lực 6 bậc dành cho Việt Nam
 
Nội dung đề Án:
 

Các tin khác: