Khoa tiếng Anh chuyên ngành

Thông tin liên hệ:
 
Văn phòng: 131 Lương Nhữ Hộc, Quận Cẩm Lệ - Tp. Đà Nẵng
Điện thoại: (+84). 236. 3699328
Email: esp@ufl.udn.vn  Website: http://khoaanhcn.ufl.udn.vn   Elearning: http://elearning.ufl.udn.vn/esp

 

Giới thiệu chung:

- Khoa tiếng Anh chuyên ngành tiền thân là tổ Anh - Pháp thuộc Trung tâm Ngoại ngữ của Đại học Bách khoa Đà Nẵng từ năm 1992, sau đó trở thành Tổ tiếng Anh không chuyên thuộc Khoa tiếng Anh, Đại học Sư phạm Đà Nẵng. Vào ngày 01 tháng 02 năm 1999, Khoa tiếng Anh không chuyên, Đại học Sư phạm Đà Nẵng chính thức được thành lập, theo Quyết định số 63/ĐHĐN của Giám đốc Đại học Đà Nẵng. Đến năm 2003, Khoa phát triển thành một Khoa của Đại học Ngoại ngữ - Đại học Đà Nẵng với tên gọi là Khoa tiếng Anh chuyên ngành.

- Khoa tiếng Anh chuyên ngành có chức năng chính là giảng dạy môn tiếng Anh cho hàng ngàn sinh viên chính quy thuộc các hệ trung học, cao đẳng, đại học tại bốn trường thành viên của Đại học Đà Nẵng: trường Đại học Bách khoa, trường Đại học Kinh tế, trường Đại học Sư phạm, và trường Cao đẳng Công nghệ. Ngoài ra, Khoa còn tham gia giảng dạy môn tiếng Anh chuyên ngành kinh tế, kỹ thuật cho các học viên cao học và hổ trợ công tác đối ngoại của Ban Quan hệ Quốc tế thuộc Đại học Đà Nẵng.

 

Cơ cấu tổ chức:

- Khoa có đội ngũ giảng dạy gồm 38 giảng viên, trong đó có 1 Nghiên cứu 21 Thạc sĩ, 11 giảng viên đang theo học các lớp cao học. Một số Thạc sĩ hiện đang được cử đi đào tạo thêm tại Đại học Queensland, Úc.

- Về cơ cầu tổ chức, Khoa gồm có Ban Chủ nhiệm Khoa với 1 Chủ nhiệm Khoa, 2 Phó Chủ nhiệm Khoa, và 4 tổ chuyên môn phụ trách tiếng Anh tại 4 trường thành viên: Tổ tiếng Anh Công nghệ (ĐHBK), Tổ tiếng Anh Kinh tế (ĐHKT), Tổ tiếng Anh Khoa học (ĐHSP), Tổ tiếng Anh Cao đẳng (CĐCN). Khoa có 1 chi bộ Đảng, gồm 6 đảng viên.

Sơ đồ tổ chức Khoa ACN

Đào tạo:

- Khoa tiếng Anh chuyên ngành đảm nhận việc giảng dạy môn tiếng Anh cho sinh viên ở tất cả các ngành đào tạo không chuyên ngữ của Đại học Đà Nẵng. Chương trình đào tạo được phân làm hai giai đoạn: giai đoạn một với tiếng Anh chuyên ngành cơ bản, giai đoạn hai với tiếng Anh chuyên ngành chuyên sâu. Tiếng Anh chuyên sâu được giảng dạy tại các ngành học cụ thể như sau:

 

 - Tại ĐHBK và CĐCN: tiếng Anh chuyên sâu gồm tiếng Anh Cơ khí, Cơ điện tử, Công nghệ thông tin, Điện, Điện tử - Viễn thông, Hoá, Môi trường, Năng lượng, Nhiệt, Xây dựng.
 

- Tại ĐHKT: tiếng Anh chuyên sâu gồm Du lịch, Hành chính công, Kế toán, Ngân hàng, Ngoại thương,  Thương mại, Quản trị kinh doanh, Thống kê tin học, Kinh tế phát triển.

- Tại ĐHSP: tiếng Anh chuyên sâu gồm các ngành tự nhiên: Hoá, Vật lý, Toán tin; các ngành xã hội: Địa, Sinh, Sử, Văn và ngành giáo dục.
Mục tiêu đào tạo của Khoa là:

   * Rèn luyện cho sinh viên các kỹ năng giao tiếp trong các tình huống thông thường.

   * Cung cấp cho sinh viên những kiến thức tiếng Anh cơ bản và những kỹ năng ngôn ngữ cần thiết để sinh viên có thể thực hiện những vấn đề chuyên môn cơ bản trong công việc tương lai.

   * Tạo cho sinh viên tự tin, hiệu quả trong việc sử dụng ngôn ngữ, và khả năng tự học tiếng Anh để trao dồi chuyên môn sau khi tốt nghiệp.

 

Cơ cấu nhân sự Khoa tiếng Anh chuyên ngành: 

STT Họ tên Ngạch Chức vụ hiện tại Học hàm, học vị
1 Lê Tấn Thi Giảng viên Trưởng Khoa Tiến sỹ
2 Phạm Thị Thu Hương Giảng viên Phó Trưởng Khoa Thạc sỹ
3 Lê Văn Bá Giảng viên Phó Trưởng Khoa Thạc sỹ
4 Nguyễn Thị Mỹ Phượng Giảng viên Phó Trưởng Khoa Thạc sỹ
5 Nguyễn Thị Châu Hà Giảng viên Trưởng Bộ môn Thạc sỹ
6 Đinh Thanh Liêm Giảng viên Trưởng Bộ môn Thạc sỹ
7 Nguyễn Trần Uyên Nhi Giảng viên Trưởng Bộ môn Thạc sỹ
8 Trần Vũ Mai Yên Giảng viên Trưởng Bộ môn Thạc sỹ
9 Hồ Sỹ Thắng Kiệt Giảng viên   Tiến sỹ
10 Nguyễn Thị Hoàng Báu Giảng viên   Thạc sỹ
11 Nguyễn Phước Vĩnh Cố Giảng viên   Thạc sỹ
12 Phạm Thị Ca Dao Giảng viên   Thạc sỹ
13 Trần Hữu Ngô Duy Giảng viên   Thạc sỹ
14 Huỳnh Trúc Giang Giảng viên   Thạc sỹ
15 Nguyễn Thu Hằng Giảng viên   Thạc sỹ
16 Trần Thị Phước Hạnh Giảng viên   Thạc sỹ
17 Trần Thị Diệu Hiền Giảng viên   Thạc sỹ
18 Nguyễn Thị Thanh Hương Giảng viên   Thạc sỹ
19 Nguyễn Thị Diệu Hương Giảng viên   Thạc sỹ
20 Lê Xuân Việt Hương Giảng viên   Thạc sỹ
21 Hồ Thị Yến Lan Giảng viên   Thạc sỹ
22 Nguyễn Thị Ngọc Linh Giảng viên   Thạc sỹ
23 Phạm Thị Thanh Mai Giảng viên   Thạc sỹ
24 Hồ Lê Minh Nghi Giảng viên   Thạc sỹ
25 Huỳnh Thị Bích Ngọc Giảng viên   Thạc sỹ
26 Lê Thị Nhi Giảng viên   Thạc sỹ
27 Phạm Thị Quỳnh Như Giảng viên   Thạc sỹ
28 Trần Thị Thùy Oanh Giảng viên   Thạc sỹ
29 Trần Thị Túy Phượng Giảng viên   Thạc sỹ
30 Tôn Nữ Xuân Phương Giảng viên   Thạc sỹ
31 Trần Nữ Thảo Quỳnh Giảng viên   Thạc sỹ
32 Lê Thị Thu Sương Giảng viên   Thạc sỹ
33 Nguyễn Thị Diệu Thanh Giảng viên   Thạc sỹ
34 Trương Thị Thời Giảng viên   Thạc sỹ
35 Hồ Minh Thu Giảng viên   Thạc sỹ
36 Nguyễn Thị Cẩm Tú Giảng viên   Thạc sỹ
37 Trương Thị ánh Tuyết Giảng viên   Thạc sỹ
38 Lê Thị Kim Yến Giảng viên   Thạc sỹ
39 Lê Thị Hải Yến Giảng viên   Thạc sỹ
40 Nguyễn Thị Cẩm Hà Giảng viên   Đại học
41 Trần Thị Bích Hải Giảng viên   Đại học
42 Đỗ Thị Duy An Giảng viên   Đại học
43 Trần Thị Quỳnh Châu Giảng viên   Đại học
44 Đoàn Thanh Xuân Loan Giảng viên   Đại học
45 Vương Bảo Ngân Giảng viên   Đại học
46 Lê Thị Thanh Quang Giảng viên   Đại học
47 Hồ Thị Tốt Giảng viên   Đại học
48 Võ Nguyễn Thuỳ Trang Giảng viên   Đại học
49 Dương Quang Trung Giảng viên   Đại học
50 Chu Văn Đa Thư viện viên   Đại học
51 Lê Thị Mỹ Lệ Chuyên viên   Đại học
 
 Print