Khoa tiếng Anh chuyên ngành

Thông tin liên hệ:
 
Văn phòng: Tầng 3, Khu Hiệu bộ, 131 Lương Nhữ Hộc, Quận Cẩm Lệ - Tp. Đà Nẵng
Điện thoại: (+84). 236. 3699328
Email: esp@ufl.udn.vn  Website: http://khoaanhcn.ufl.udn.vn   Elearning: http://lms3.ufl.udn.vn/course/index.php?categoryid=2

 

Giới thiệu chung:

- Khoa tiếng Anh chuyên ngành tiền thân là tổ Anh - Pháp thuộc Trung tâm Ngoại ngữ của Đại học Bách khoa Đà Nẵng từ năm 1992, sau đó trở thành Tổ tiếng Anh không chuyên thuộc Khoa tiếng Anh, Đại học Sư phạm Đà Nẵng. Vào ngày 01 tháng 02 năm 1999, Khoa tiếng Anh không chuyên, Đại học Sư phạm Đà Nẵng chính thức được thành lập, theo Quyết định số 63/ĐHĐN của Giám đốc Đại học Đà Nẵng. Đến năm 2003, Khoa phát triển thành một Khoa của Đại học Ngoại ngữ - Đại học Đà Nẵng với tên gọi là Khoa tiếng Anh chuyên ngành.

- Khoa tiếng Anh chuyên ngành có chức năng chính là giảng dạy môn tiếng Anh cho hàng ngàn sinh viên chính quy thuộc các hệ trung học, cao đẳng, đại học tại bốn trường thành viên của Đại học Đà Nẵng: trường Đại học Bách khoa, trường Đại học Kinh tế, trường Đại học Sư phạm, và trường Cao đẳng Công nghệ. Ngoài ra, Khoa còn tham gia giảng dạy môn tiếng Anh chuyên ngành kinh tế, kỹ thuật cho các học viên cao học và hổ trợ công tác đối ngoại của Ban Quan hệ Quốc tế thuộc Đại học Đà Nẵng.

 

Cơ cấu tổ chức:

- Khoa có đội ngũ giảng dạy gồm 38 giảng viên, trong đó có 1 Nghiên cứu 21 Thạc sĩ, 11 giảng viên đang theo học các lớp cao học. Một số Thạc sĩ hiện đang được cử đi đào tạo thêm tại Đại học Queensland, Úc.

- Về cơ cầu tổ chức, Khoa gồm có Ban Chủ nhiệm Khoa với 1 Chủ nhiệm Khoa, 3 Phó Chủ nhiệm Khoa, và 4 tổ trưởng các Bộ môn: Bộ môn Ngoại ngữ 2, Bộ môn tiếng Anh Du lịch, Bộ môn tiếng Anh Thương mại, Bộ môn Ngoại ngữ các Trường thành viên
Khoa có 1 chi bộ Đảng, gồm 6 đảng viên.

Sơ đồ tổ chức Khoa ACN

Đào tạo:

- Khoa tiếng Anh chuyên ngành đảm nhận việc giảng dạy môn tiếng Anh cho sinh viên ở tất cả các ngành đào tạo không chuyên ngữ của Đại học Đà Nẵng. Chương trình đào tạo được phân làm hai giai đoạn: giai đoạn một với tiếng Anh chuyên ngành cơ bản, giai đoạn hai với tiếng Anh chuyên ngành chuyên sâu. Tiếng Anh chuyên sâu được giảng dạy tại các ngành học cụ thể như sau:

 - Tại ĐHBK và CĐCN: tiếng Anh chuyên sâu gồm tiếng Anh Cơ khí, Cơ điện tử, Công nghệ thông tin, Điện, Điện tử - Viễn thông, Hoá, Môi trường, Năng lượng, Nhiệt, Xây dựng.

- Tại ĐHKT: tiếng Anh chuyên sâu gồm Du lịch, Hành chính công, Kế toán, Ngân hàng, Ngoại thương,  Thương mại, Quản trị kinh doanh, Thống kê tin học, Kinh tế phát triển.

- Tại ĐHSP: tiếng Anh chuyên sâu gồm các ngành tự nhiên: Hoá, Vật lý, Toán tin; các ngành xã hội: Địa, Sinh, Sử, Văn và ngành giáo dục.


Mục tiêu đào tạo của Khoa là:

   * Rèn luyện cho sinh viên các kỹ năng giao tiếp trong các tình huống thông thường.

   * Cung cấp cho sinh viên những kiến thức tiếng Anh cơ bản và những kỹ năng ngôn ngữ cần thiết để sinh viên có thể thực hiện những vấn đề chuyên môn cơ bản trong công việc tương lai.

   * Tạo cho sinh viên tự tin, hiệu quả trong việc sử dụng ngôn ngữ, và khả năng tự học tiếng Anh để trao dồi chuyên môn sau khi tốt nghiệp.

 

Cơ cấu nhân sự: 

STT Họ và tên Chức vụ CDNN Trình độ 
1 Lê Văn Bá  Phó Trưởng khoa phụ trách GV ThS
2 Phạm Thị Thu Hương  Phó Trưởng khoa GVC ThS
3 Trần Thị Thùy Oanh  Phó Trưởng khoa GVC TS
4 Phạm Thị Ca Dao  Phó TBM tiếng Anh Du lịch GV ThS
5 Nguyễn Thị Châu Hà  Phó TBM  Ngoại ngữ 2 GV ThS
6 Võ Nguyễn Thuỳ Trang  Phó TBM  tiếng Anh các trường TV GV ThS
7 Hồ Lê Minh Nghi  Phó TBM tiếng Anh Thương mại GV ThS
8 Đỗ Thị Duy An  Giảng viên cơ hữu GV ThS
9 Nguyễn Thị Hoàng Báu Giảng viên cơ hữu GV ThS
10 Trần Thị Quỳnh Châu  Giảng viên cơ hữu GV ThS
11 Trần Hữu Ngô Duy  Giảng viên cơ hữu GV ThS
12 Nguyễn Thị Cẩm Hà  Giảng viên cơ hữu GV ThS
13 Hoàng Thùy Hân Giảng viên cơ hữu GV ThS
14 Nguyễn Thu Hằng  Giảng viên cơ hữu GV ThS
15 Trần Thị Phước Hạnh  Giảng viên cơ hữu GV ThS
16 Trần Thị Diệu Hiền  Giảng viên cơ hữu GV ThS
17 Lê Xuân Việt Hương  Giảng viên cơ hữu GV ThS
18 Nguyễn Thị Diệu Hương  Giảng viên cơ hữu GVC ThS
19 Nguyễn Thị Thanh Hương  Giảng viên cơ hữu GV ThS
20 Hồ Thị Yến Lan  Giảng viên cơ hữu GV ThS
21 Đinh Thanh Liêm  Giảng viên cơ hữu GV ThS
22 Nguyễn Thị Ngọc Linh  Giảng viên cơ hữu GV ThS
23 Đoàn Thanh Xuân Loan  Giảng viên cơ hữu GV ThS
24 Vương Bảo Ngân  Giảng viên cơ hữu GV ThS
25 Huỳnh Thị Bích Ngọc  Giảng viên cơ hữu GV ThS
26 Lê Thị Nhi  Giảng viên cơ hữu GV ThS
27 Nguyễn Trần Uyên Nhi  Giảng viên cơ hữu GV ThS
28 Phạm Thị Quỳnh Như  Giảng viên cơ hữu GV ThS
29 Lò Văn Pấng Giảng viên cơ hữu GVC TS
30 Tôn Nữ Xuân Phương  Giảng viên cơ hữu GV ThS
31 Hồ Phạm Xuân Phương Giảng viên cơ hữu GV ThS
32 Nguyễn Thị Mỹ Phượng  Giảng viên cơ hữu GVC ThS
33 Trần Thị Túy Phượng  Giảng viên cơ hữu GV ThS
34 Trần Nữ Thảo Quỳnh  Giảng viên cơ hữu GV ThS
35 Lê Thị Thu Sương  Giảng viên cơ hữu GV ThS
36 Nguyễn Thị Diệu Thanh  Giảng viên cơ hữu GV ThS
37 Trần Văn Thành Giảng viên cơ hữu GV ThS
38 Lê Tấn Thi  Giảng viên cơ hữu GVC TS
39 Hồ Minh Thu  Giảng viên cơ hữu GVC ThS
40 Dương Quang Trung  Giảng viên cơ hữu GV ThS
41 Trương Thị Ánh Tuyết  Giảng viên cơ hữu GV ThS
42 Trần Vũ Mai Yên  Giảng viên cơ hữu GV ThS
43 Lê Thị Hải Yến  Giảng viên cơ hữu GV ThS
44 Lê Thị Kim Yến  Giảng viên cơ hữu GV ThS
45 Lê Thị Mỹ Lệ  Chuyên viên CV ĐH
46 Chu Văn Đa  Thư viện viên TVV ThS
 Print