Lịch tuần

Đăng ký nhận lịch tuần qua email

Lịch tuần 34 từ ngày 27-03-2017 đến ngày 02-04-2017

Updated : 24/03/2017

THỨ/NGÀY
THỜI GIAN
NỘI DUNG
THÀNH PHẦN
ĐỊA ĐIỂM
CHỦ TRÌ
HAI – 27/3
7h45
Thăm và chúc mừng Khoa Giáo dục Thể chất, Trung tâm Thể thao Đại học Đà Nẵng nhân kỷ niệm Ngày Thể thao Việt Nam
-    Hiệu trưởng;
-    Đại diện BTV Công đoàn Trường; BTV Đoàn Trường;
-    Đại diện lãnh đạo: Phòng ĐT, Phòng CTSV, Phòng TC-HC.
Khoa Giáo dục Thể chất, Trung tâm Thể thao Đại học Đà Nẵng
Hiệu trưởng
9h00
Tiếp và làm việc với Hiệp hội giao lưu
Việt Nam – Hàn Quốc
-   Hiệu trưởng;
-    Đại diện lãnh đạo: P. KH&HTQT, Khoa tiếng Nhật – Hàn – Thái (Khoa tiếng Nhật – Hàn – Thái cử cán bộ phiên dịch).
Phòng khách
131 L.N.H
Hiệu trưởng
BA – 28/3
8h00
Làm việc với đại diện Macmillan
Việt Nam
- Hiệu trưởng;
- Đại diện lãnh đạo các Khoa: tiếng Anh, tiếng Anh chuyên ngành, Sư phạm Ngoại ngữ;
- Lãnh đạo Phòng Đào tạo.
Phòng khách 131 L.N.H
Hiệu trưởng
9h00
Giao ban công tác khoa học công nghệ
-   TS. Đào Thị Thanh Phượng-Phó Hiệu trưởng;
-   Đại diện lãnh đạo các đơn vị;
-   Lãnh đạo và Chuyên viên P. KH&HTQT.
Phòng họp                                                131 L.N.H             
Phó Hiệu trưởng
TS. Đào Thị Thanh Phượng
 
13h30
Hội thảo “Kinh nghiệm thực tế nổi bật của các thư viện Đông Nam Á
và Hoa Kỳ”
- Cán bộ Thư viện các CSGDĐHTV Đại học Đà Nẵng;
- Cán bộ Thư viện các trường Đại học, Cao đẳng và Thư viện công cộng trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.
Phòng họp 1
Khu A
41 Lê Duẩn
PGĐ ĐHĐN
PGS. TS
Nguyễn Ngọc Vũ
14h00
Họp Ban Chấp hành Đảng bộ
Trường Đại học Ngoại ngữ
Như bên.
Phòng họp 131 L.N.H
Bí thư Đảng ủy
TƯ –29/3
8h00
Giao ban Ban Chỉ huy Quân sự ĐHĐN
Quý I/2017
- Ban Chỉ huy Quân sự ĐHĐN, Cán bộ chuyên trách (đ/c Trần Phước Sơn – Chuyên viên Ban TCCB); Trung đội trưởng (B Trưởng), Tiểu đội trưởng (A Trưởng) của đơn vị tự vệ thuộc các CSGDĐH thành viên;
- Khách mời.
Phòng họp 1
Khu A
41 Lê Duẩn
Đ/c
Ngô Văn Dưỡng
Chỉ huy trưởng BCHQS ĐHĐN
8h30
Họp Ban tổ chức Hội thảo Quốc gia 2017 “Nghiên cứu & giảng dạy bản ngữ, ngoại ngữ và khu vực học trong thời kỳ hội nhập”
Theo QĐ số 67/QĐ-ĐHNN ngày 24/01/2017.
Phòng họp                                               131 L.N.H             
Trưởng BTC
9h00
Giao ban Quý 1 công tác
Văn phòng Đảng ủy ĐHĐN
- Cán bộ Văn phòng: Đảng ủy ĐHĐN và các Đảng ủy cơ sở;
- Đ/c Đảng ủy viên phụ trách công tác Văn phòng các Đảng ủy cơ sở.
Phòng họp 2
Khu A
41 Lê Duẩn
Chánh VP
Đảng ủy ĐHĐN
10h30
Buổi chia tay tình nguyện viên
tiếng Anh
-   TS. Đào Thị Thanh Phượng-Phó Hiệu trưởng;
- Đại diện Lãnh đạo: Phòng KH&HTQT, Khoa tiếng Anh, Khoa tiếng Anh chuyên ngành và Khoa Sư phạm Ngoại ngữ.
Phòng khách                                              131 L.N.H             
Phó Hiệu trưởng
TS. Đào Thị Thanh Phượng
 
14h00
Giao ban Quý 1 công tác
UBKT Đảng uỷ ĐHĐN
- Ủy viên UBKT Đảng ủy ĐHĐN;
- Chủ nhiệm UBKT các Đảng ủy cơ sở.
 
Phòng họp 2
Khu A
41 Lê Duẩn
Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy ĐHĐN
14h00
Đại hội Hội Cựu Chiến binh Trường Đại học Ngoại ngữ, Nhiệm kỳ III (2017-2022)
- Đại biểu mời;
- Toàn thể Hội viên Hội Cựu Chiến binh Trường Đại học Ngoại ngữ.
Phòng họp                                              131 L.N.H             
Ban Chấp hành
Hội Cựu Chiến binh
14h00
Tiếp CBVC, đoàn viên Công đoàn
CBVC, đoàn viên Công đoàn có nhu cầu.
Văn phòng
Công đoàn Trường
Chủ tịch
Công đoàn
15h00
Buổi giới thiệu về “Quy trình xin thị thực du học Hoa Kỳ”
* Về phía Lãnh sự quán Hoa Kỳ:
-   Bà Rosemary Higgins, Viên chức lãnh sự;
-   Bà Nguyễn Thị Anh Phi, Trợ lý phòng dịch vụ công dân Hoa Kỳ;
* Về phía Trường ĐHNN:
-   Mời TS. Đào Thị Thanh Phượng, Phó Hiệu trưởng;
-   Đại diện Lãnh đạo các Phòng: KH&HTQT, CTSV, ĐT, TC-HC;
-   Cán bộ, giảng viên có quan tâm;
-   Sinh viên đăng ký tham dự.
HC303
131 L.N.H
Trưởng phòng
Phòng KH&HTQT
15h30
Giao ban Quý 1 công tác
Tuyên huấn Đảng uỷ ĐHĐN
* ĐHĐN:
- Ủy viên Ban Tuyên huấn Đảng uỷ ĐHĐN;
- Các đ/c phụ trách công tác Tuyên huấn và DLXH các tổ chức đoàn thể ĐHĐN (Công đoàn, Đoàn TN, Hội CCB), Phó Trưởng Ban phụ trách CTHSSV;
- Các đ/c Báo cáo viên Đảng ủy ĐHĐN;
- Các đ/c Cộng tác viên Dư luận XH ĐHĐN;
* Đảng ủy cơ sở:
- Các đ/c phụ trách công tác Tuyên huấn và DLXH các Đảng uỷ cơ sở;
* Mời dự: Đ/c Chánh Văn phòng Đảng ủy ĐHĐN.
Phòng họp 2
Khu A
41 Lê Duẩn
Phó Trưởng ban
Ban Tuyên huấn
Đảng uỷ ĐHĐN
Đ/c
Lê Kim Hùng
17h00
Họp Ban Chấp hành
Công đoàn ĐHĐN mở rộng
- Như bên;
- Ủy ban kiểm tra Công đoàn ĐHĐN;
- Chủ tịch các Công đoàn cơ sở;
- Trưởng Ban Thanh tra Nhân dân ĐHĐN.
Phòng họp 1
Khu A
41 Lê Duẩn
Chủ tịch
Công đoàn ĐHĐN
NĂM –30/3
8h00
Bàn giao công tác đào tạo giữa Khoa Sư phạm Ngoại ngữ và các Khoa: tiếng Anh, tiếng Pháp, tiếng Trung
- Hiệu trưởng;
- PGS. TS Nguyễn Văn Long – Phó Hiệu trưởng;
- Đại diện lãnh đạo các Phòng: ĐT, CTSV, KT&ĐBCLGD, TC-HC.
- Lãnh đạo các Khoa: Sư phạm Ngoại ngữ, tiếng Anh, tiếng Pháp, tiếng Trung.
Phòng họp
131 L.N.H
Hiệu trưởng
14h00
Họp Hội đồng xét công nhận tốt nghiệp thạc sĩ khóa 30 năm học 2016-2017 tại Trường Đại học Ngoại ngữ-ĐHĐN
Theo QĐ số 306/QĐ-ĐHNN ngày 21/3/2017
Phòng họp
131 L.N.H
Chủ tịch Hội đồng
15h00
Họp bàn về việc thực hiện chương trình dự bị Đại học với Trường Đại học Kookmin, Hàn Quốc
- TS. Đào Thị Thanh Phượng, Phó Hiệu trưởng;
- Đại diện lãnh đạo: Phòng KH&HTQT, Phòng ĐT, Phòng TC-HC, Phòng KH-TC, Khoa tiếng Nhật – Hàn – Thái.
Phòng khách
131 L.N.H
Phó Hiệu trưởng
TS. Đào Thị Thanh Phượng
 
SÁU-31/3
7h30
Buổi Tư vấn sinh viên nghiên cứu khoa học lần II năm học 2016 - 2017
- TS. Đào Thị Thanh Phượng, Phó Hiệu trưởng;
- Đại diện lãnh đạo các phòng: P. KH&HTQT, P. CTSV;
-    Chuyên gia tư vấn;
- Hội đồng tư vấn sinh viên NCKH (Theo Quyết định số 317/QĐ-ĐHNN, ngày 24/3/2017);
- Sinh viên/nhóm sinh viên các khoa có đề tài được tuyển chọn;
-    Sinh viên có quan tâm đăng ký.
HT A
131 L.N.H
Phó Hiệu trưởng
TS. Đào Thị Thanh Phượng
 
8h00
 
Seminar tổng thể luận án tiến sĩ của Nghiên cứu sinh Trần Thị Minh Giang khóa 27 chuyên ngành Ngôn ngữ Anh
- Đại biểu mời;
- Lãnh đạo Khoa tiếng Anh;
- Các giảng viên, học viên cao học và NCS có quan tâm.
Phòng họp
131 L.N.H
 
Trưởng khoa
Khoa tiếng Anh
8h00
Họp triển khai kế hoạch phát triển
Bản tin Trường Đại học Ngoại ngữ.
- Đại diện Ban Giám hiệu;
 - Đại diện: Lãnh đạo các đơn vị, BTV Công Đoàn, BTV Đoàn Thanh niên, BCH Hội sinh viên, BCH Hội Cựu chiến binh.
Phòng khách
131 L.N.H
 
Hiệu trưởng
8h00
(cả ngày)
Kỳ thi đối sánh giữa bài thi VSTEP
(3-5) với bài thi quốc tế APTIS
-     Nhân sự được điều động;
-     Sinh viên đã đăng ký dự thi.
HA201, HA202, HA203
Ban Tổ chức
Kỳ thi
10h00
Họp Hội đồng xem xét, xử lý viên chức
đối với viên chức vi phạm
Khoa tiếng Anh
Theo QĐ số 318/QĐ-ĐHNN ngày 24/3/2017.
Phòng khách
131 L.N.H
Chủ tịch Hội đồng
14h00
Tiếp cán bộ viên chức và học viên,
sinh viên
Cán bộ viên chức và học viên,  sinh viên có nhu cầu.
Phòng làm việc của
Hiệu trưởng
Hiệu trưởng
BẢY-01/4
7h30
(cả ngày)
Kỳ thi APTIS và kỳ thi Đánh giá năng lực tiếng Anh theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam (VSTEP.3-5)
-     Nhân sự được điều động,
-     Sinh viên đã đăng ký dự thi.
HHTA, HA501, HA502, HA503, HB501, HB502
Ban Tổ chức
Kỳ thi
8h00
Vòng Bán kết cuộc thi
Sinh viên tài năng, thanh lịch
Đại học Đà Nẵng năm 2017
- BTC Cuộc thi theo QĐ số 184 QĐ/ĐHĐN-ĐTN ngày 10/3/2017;
- Các thí sinh đăng kí dự thi;
- Sinh viên quan tâm đến chương trình.
Hội trường 41 Lê Duẩn
Ban Tổ chức
 Cuộc thi
Cả ngày
Hội trại “Tuổi trẻ Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Đà Nẵng với các giá trị truyền thống và bản sắc văn hóa dân tộc”
- Đại biểu mời;
- Ban Chấp hành Đoàn trường;
- Đoàn viên tham gia Hội trại.
Sân bóng đá
131 L.N.H
Bí thư
Đoàn trường
CHỦ NHẬT
02/4
Cả ngày
Hội trại “Tuổi trẻ Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Đà Nẵng với các giá trị truyền thống và bản sắc văn hóa dân tộc”
- Đại biểu mời;
- Ban Chấp hành Đoàn trường;
- Đoàn viên tham gia Hội trại.
Sân bóng đá
131 L.N.H
Bí thư
Đoàn trường
Cả ngày
Khảo sát năng lực ngoại ngữ theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam năm 2017 (đợt 1)
Theo điều động của Hội đồng thi.
Trường ĐHNN
131 L.N.H
Chủ tịch Hội đồng
 

 Print
1 2 3 4 5 6 7 8 9