Hội Sinh viên

* Thông tin chung:
   - Văn phòng:  131 Lương Nhữ Hộc - Quận Cẩm Lệ - Tp. Đà Nẵng
   - Điện thoại:    (+84). 236. 3699320
   - Website:       http://tuoitredhnn.ufl.udn.vn
   - Email:           hoisinhvien@ufl.udn.vn
 
Hội Sinh viên Trường Đại học Ngoại ngữ là đơn vị trực thuộc Hội Sinh viên Đại học Đà Nẵng, được thành lập vào ngày 20 tháng 01 năm 2005. Hội Sinh viên Nhà trường hiện có 08 Liên Chi hội trực thuộc và hơn 6000 hội viên.
 
* Chức năng, nhiệm vụ:
   Hội Sinh viên là tổ chức chính trị-xã hội của sinh viên Trường Đại học Ngoại ngữ, hoạt động dưới sự chỉ đạo của Đảng ủy, sự lãnh đạo của chính quyền, phối hợp chặt chẽ với Đoàn thanh niên cùng thực hiện các nhiệm vụ chung của Trường Đại học Ngoại ngữ.
   Kế thừa, phát huy truyền thống của phong trào sinh viên của cơ sở Trường Đại học Ngoại ngữ trước đây, Hội Sinh viên Trường Đại học Ngoại ngữ đang ra sức củng cố, xây dựng tổ chức, đổi mới phương thức hoạt động để thực sự trở thành mặt trận đoàn kết tập hợp rộng rãi sinh viên Trường Đại học Ngoại ngữ thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ của Đảng ủy, Ban Giám hiệu và Đoàn thanh niên, góp phần vào thành quả chung của Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Đà Nẵng.
 
* Một số Câu lạc bộ tiêu biểu:
- Câu lạc bộ Guitar;
- Câu lạc bộ tiếng Anh E4U;
- Câu lạc bộ tiếng Anh XCLUB;
- Câu lạc bộ Kỹ năng PCA.
 
* Danh sách Ban Chấp hành:
 
STT
Họ và tên
Chức vụ
1
Trần Văn
Thành
Chủ tịch
2
Lê Thị Kiều
Diễm
Phó Chủ tịch
3
Nguyễn Thị Ngọc
Ánh
Phó Chủ tịch
4
Nguyễn Quang
Nhơn
Uỷ viên Ban Thư kí
5
Đỗ Sương
Trinh
Uỷ viên Ban Thư kí
6
Hà Xuân
Phong
Ủy viên Ban Chấp hành
7
Tăng Thị Hà
Vân
Ủy viên Ban Chấp hành
8
Bùi Việt
Yên
Ủy viên Ban Chấp hành
9
Nguyễn Hoàng Gia
Bảo
Ủy viên Ban Chấp hành
10
Ngô Thị Thúy
Hằng
Ủy viên Ban Chấp hành
11
Nguyễn Thị Mộng
Hoài
Ủy viên Ban Chấp hành
12
Nguyễn Hữu
Huy
Ủy viên Ban Chấp hành
13
Phương
Ủy viên Ban Chấp hành
14
Hồ Thị Thanh
Tâm
Ủy viên Ban Chấp hành
15
Nguyễn Thị Phương
Thảo
Ủy viên Ban Chấp hành
16
Nguyễn Anh
Thư
Ủy viên Ban Chấp hành
17
Nguyễn Thị
Yến
Ủy viên Ban Chấp hành
 
 
* Danh sách Ủy ban kiểm tra:
 
STT
Họ và tên
Đơn vị
Chức vụ
1
Bùi Việt
Yên
Vp. Đoàn – Hội
Trưởng ban
2
Nguyễn Quang
Nhơn
Khoa tiếng Anh
Phó Trưởng ban
3
Võ Lê Tấn
Đạt
Khoa tiếng Pháp
Ủy viên
4
Nguyễn Thị Hoa
Hậu
Khoa tiếng Nga
Ủy viên
5
Đoàn Thị Như
Ngọc
Khoa Sư phạm Ngoại ngữ
Ủy viên
 
 Print