Hội Sinh viên

* Thông tin chung:
   - Văn phòng:  131 Lương Nhữ Hộc - Quận Cẩm Lệ - Tp. Đà Nẵng
   - Điện thoại:    (+84). 236. 3699320
   - Website:       http://tuoitredhnn.ufl.udn.vn
   - Email:           hoisinhvien@ufl.udn.vn
 
Hội Sinh viên Trường Đại học Ngoại ngữ là đơn vị trực thuộc Hội Sinh viên Đại học Đà Nẵng, được thành lập vào ngày 20 tháng 01 năm 2005. Hội Sinh viên Nhà trường hiện có 08 Liên Chi hội trực thuộc và hơn 6000 hội viên.
 
* Chức năng, nhiệm vụ:
   Hội Sinh viên là tổ chức chính trị-xã hội của sinh viên Trường Đại học Ngoại ngữ, hoạt động dưới sự chỉ đạo của Đảng ủy, sự lãnh đạo của chính quyền, phối hợp chặt chẽ với Đoàn thanh niên cùng thực hiện các nhiệm vụ chung của Trường Đại học Ngoại ngữ.
   Kế thừa, phát huy truyền thống của phong trào sinh viên của cơ sở Trường Đại học Ngoại ngữ trước đây, Hội Sinh viên Trường Đại học Ngoại ngữ đang ra sức củng cố, xây dựng tổ chức, đổi mới phương thức hoạt động để thực sự trở thành mặt trận đoàn kết tập hợp rộng rãi sinh viên Trường Đại học Ngoại ngữ thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ của Đảng ủy, Ban Giám hiệu và Đoàn thanh niên, góp phần vào thành quả chung của Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Đà Nẵng.
 
* Một số Câu lạc bộ tiêu biểu:
- Câu lạc bộ Guitar;
- Câu lạc bộ tiếng Anh E4U;
- Câu lạc bộ tiếng Anh XCLUB;
- Câu lạc bộ Kỹ năng PCA.
 
* Danh sách Ban Chấp hành:
STT
Họ và tên
Chức vụ
1
Võ Văn Phú
Chủ tịch Hội Sinh viên
2
Trần Thị Khánh Vy
Phó Chủ tịch Hội Sinh viên
3
Nguyễn Lê Phương Giang
Phó Chủ tịch Hội Sinh viên
4
La Thục Oanh
Ủy viên Ban Thư kí
5
Nguyễn Hải Hoài My
Ủy viên Ban Thư kí
6
Uông Trung Phương Thủy
Ủy viên Ban Chấp hành
7
Hà Xuân Phong
Ủy viên Ban Chấp hành
8
Nguyễn Kim Hoàn
Ủy viên Ban Chấp hành
9
Nguyễn Thị Hiền Thảo
Ủy viên Ban Chấp hành
10
Nguyễn Kim Thoa
Ủy viên Ban Chấp hành
11
Ngô Hoàng Hà
Ủy viên Ban Chấp hành
12
Nguyễn Thị Mỹ Duyên
Ủy viên Ban Chấp hành
13
Nguyễn Thị Lệ
Ủy viên Ban Chấp hành
14
Nguyễn Thị Ngọc Ánh
Ủy viên Ban Chấp hành
15
Cao Thị Út Giảng
Ủy viên Ban Chấp hành
16
Lê Thị Ngọc Ánh
Ủy viên Ban Chấp hành
 
 
* Danh sách Ủy ban kiểm tra:
STT
Họ và tên
Chức vụ
1
Trần Thị Khánh Vy
Trưởng ban
2
Nguyễn Thị Hiền Thảo
Phó Trưởng ban
3
Mai Trịnh Xuân An
Ủy viên
4
Lê Hoàng Như Ý
Ủy viên
5
Nguyễn Trần Đan Thanh
Ủy viên
 
 

 

 Print