Khoa tiếng Nhât-Hàn-Thái

Thông tin liên hệ: 
Văn phòng: 131 Lương Nhữ Hộc - Quận Cẩm Lệ - Tp. Đà Nẵng 
Điện thoại: (+84). 236.  3699341
Email: jkt@ufl.udn.vn    website: http://elearning.ufl.udn.vn/jp
 
Giới thiệu chung: 
   Tháng 11 năm 2007 Khoa Nhật - Hàn - Thái được thành lập trên cơ sở tách tổ tiếng Nhật, tổ tiếng Hàn, tổ tiếng Thái từ Khoa Trung - Nhật. Tổ tiếng Nhật thành lập năm 2003, tổ tiếng Hàn thành lập năm 2005, tổ tiếng Thái thành lập năm 2006. Là những chuyên ngành có đội ngũ giảng viên còn non trẻ. Trong thời gian qua Khoa luôn nhận được sự hỗ trợ của các tổ chức Jica Nhật Bản, Koica Hàn Quốc, Tổng lãnh sự quán Thái Lan. Hàng năm các giảng viên của Khoa đều tham gia các khóa bồi dưỡng chuyên môn trong và ngoài nước. Mặc dù đội ngũ cán bộ cơ hữu còn mỏng (tổ tiếng Nhật 7 GV, tổ tiếng Hàn 2GV, tổ tiếng Thái 2GV, 1 cán bộ văn phòng) nhưng hiện nay Khoa có 3 giảng viên đang tham gia các khóa đào tạo thạc sĩ tại Nhật Bản, Hàn Quốc, Thái Lan. Ngoài đội ngũ cán bộ cơ hữu, hiện có 5 chuyên gia Nhật Bản, 5 chuyên gia Hàn Quốc và 2 chuyên gia Thái Lan cùng tham gia giảng dạy tại Khoa.
 
Chức năng nhiệm vụ:
1. Quản lý giảng viên, người lao động khác và người học thuộc khoa theo phân cấp của Hiệu trưởng.
2. Lập kế hoạch và tổ chức thực hiện các hoạt động giáo dục đào tạo theo kế hoạch chung của Trường, bao gồm: xây dựng chương trình đào tạo của ngành, chuyên ngành được Trường giao nhiệm vụ; tổ chức biên soạn đề cương chi tiết các môn học liên quan bảo đảm tính thống nhất, tránh chồng chéo giữa các môn học của chương trình đào tạo, xây dựng các đề án, biên soạn tài liệu, giáo trình theo định hướng phát triển của Nhà trường; tổ chức nghiên cứu cải tiến phương pháp giảng dạy, học tập; xây dựng và thực hiện phương pháp kiểm tra, đánh giá kết quả học tập, rèn luyện của sinh viên, bảo đảm chuẩn đầu ra của người học theo cam kết đã được công bố, đáp ứng nhu cầu sử dụng của thị trường lao động. Việc phát triển chương trình đào tạo, giáo trình, tài liệu giảng dạy phải thực hiện theo quy định của Bộ GD&ĐT. Phối hợp với các Phòng chức năng thực hiện lấy ý kiến phản hồi của người học đối với GV, chương trình đào tạo.
 
3. Lập kế hoạch và tổ chức thực hiện các hoạt động khoa học và công nghệ, hợp tác quốc tế; hợp tác với các tổ chức khoa học và công nghệ, cơ sở sản xuất, kinh doanh liên quan đến ngành nghề đào tạo và huy động sự tham gia của doanh nghiệp vào quá trình đào tạo của Khoa.
 
4. Xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống cho giảng viên, người lao động, người học; có kế hoạch đào tạo, bối dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho giảng viên và người lao động khác thuộc phân cấp quản lý của Khoa.
 
5. Tổ chức đánh giá cán bộ quản lý, giảng viên, nghiên cứu viên trong Khoa và tham gia đánh giá cán bộ quản lý trong trường theo quy định của Nhà trường.
 
Cơ cấu nhân sự Khoa tiếng Nhật-Hàn-Thái
 
STT Họ tên Ngạch Chức vụ Trình độ
1 Nguyễn Thị Như Ý Giảng viên Trưởng Khoa Tiến sỹ
2 Hoàng Phan Thanh Nga Giảng viên Phó Trưởng Khoa Thạc sỹ
3 Nguyễn Thị Sao Mai Giảng viên Phó Trưởng Khoa Thạc sỹ
4
Nguyễn Ngọc Tuyền
Giảng viên
Trưởng Bộ môn tiếng Hàn Quốc
 
Tiến sỹ
5 Phan Trọng Bình Giảng viên   Thạc sỹ
6 Dư Thoại Tú Giảng viên   Thạc sỹ
7 Nguyễn Thị Hồng Ngọc Giảng viên   Thạc sỹ
8 Trần Thị Lan Anh Giảng viên   Tiến sỹ
9 Đỗ Thị Quỳnh Hoa Giảng viên   Thạc sỹ
10 Nguyễn Thị Ngọc Liên Giảng viên   Thạc sỹ
11 Nguyễn Thị Phương Thu Giảng viên   Thạc sỹ
12 Nguyễn Thị Như ý Giảng viên   Thạc sỹ
13 Nguyễn Thị Bình Sơn Giảng viên   Thạc sỹ
14 Bùi Thị Hồng Trâm Giảng viên   Thạc sỹ
15 Khương Diệu My Giảng viên   Thạc sỹ
16 Trần Ngô Nha Trang Giảng viên   Thạc sỹ
17 Dương Quỳnh Nga Giảng viên   Thạc sỹ
18 Phạm Thị Thanh Thảo Giảng viên   Thạc sỹ
19
Nguyễn Thị Vũ Đào
 
Giảng viên   Thạc sỹ
20 Ngô Trần Việt Trinh Giảng viên   Thạc sỹ
21 Nguyễn Thuỷ Bảo Anh Chuyên viên   Đại học
22 Lê Phạm Quỳnh Trâm Chuyên viên   Đại học
 
 Print