Khoa Quốc tế học

Thông tin liên hệ:
Văn phòng: 131 Lương Nhữ Hộc, Quận Cẩm Lệ - Tp. Đà Nẵng
Điện thoại:   (+84). 236. 3699337
Email:          interstudiesdn@ufl.udn.vn
 

Giới thiệu chung:

 Khoa Quốc tế học được thành lập theo Quyết định số 796/QĐ-TCCB ngày 13/4/2006 của Giám đốc Đại học Đà Nẵng. Đây là một khoa đảm trách hai ngành đào tạo: Quốc tế học và Tiếng việt & Văn hoá Việt Nam dành cho người nước ngoài. Sự ra đời của khoa Quốc tế học nhằm đáp ứng nhu cầu đào tạo nguồn nhân lực cho công tác đối ngoại, giao lưu, hợp tác quốc tế của cả nước nói chung và khu vực miền Trung - Tây Nguyên nói riêng, đồng thời thúc đẩy sự hiểu biết lẫn nhau giữa Việt Nam và các nước trên thế giới trong xu thế hội nhập và toàn cầu hoá hiện nay. 

 

Nhiệm vụ cơ bản của Khoa:
   - Giảng dạy Quốc tế học, Tiếng Việt & Văn hoá Việt Nam dành cho người nước ngoài, trình độ đại học, hệ chính quy tập trung.
   - Giảng dạy Quốc tế học và Tiếng Việt & Văn hoá Việt Nam cho các lớp tại chức (vừa học vừa làm), các lớp ngắn hạn theo những mục tiêu cụ thể dành cho các đối tượng là người nước ngoài hoặc người Việt Nam có nhu cầu.
   - Nghiên cứu cơ bản, ứng dụng và triển khai.
   - Hỗ trợ Trung tâm Ngôn ngữ & Văn hoá và trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Đà Nẵng trong công tác nghiên cứu, giao dịch.

 

Mục tiêu đào tạo của ngành Quốc tế học:

   - Giúp sinh viên nắm vững những kiến thức cơ bản và hệ thống về Quốc tế học, bao gồm các khối kiến thức về lịch sử và văn hoá - văn minh thế giới, quan hệ quốc tế, kinh tế và pháp luật Việt Nam và quốc tế, các khu vực và châu lục, về quan hệ đối ngoại và chính sách đối ngoại của Việt Nam.
   - Trang bị cho sinh viên những kỹ năng sử dụng thông thạo một ngoại ngữ để nghiên cứu chuyên môn và thực hành nghiệp vụ.
   - Giúp sinh viên nắm được phương pháp nghiên cứu các vấn đề quốc tế, phương pháp giao tiếp quốc tế.

 

Sau khi tốt nghiệp, người học có thể: 

* Nghiên cứu và giảng dạy về các vấn đề quốc tế tại các trường đại học, các viện khoa học, các cơ quan ngoại giao trung ương và điạ phương, các vụ hợp tác quốc tế thuộc các bộ, ban, ngành, đoàn thể,...

* Nghiên cứu các vấn đề quốc tế và làm công tác đối ngoại tại các cơ quan an ninh, quốc phòng, các cơ quan truyền thông (báo chí, đài phát thanh và truyền hình), các cơ quan văn hoá, đối ngoại.

* Làm việc trong các cơ quan đại diện, các cơ sở doanh nghiệp của người Việt Nam và người nước ngoài, các tổ chức quốc tế, các tổ chức phi chính phủ tại Việt Nam và ở nước ngoài.

 

Mục tiêu đào tạo ngành Tiếng Việt & Văn hoá Việt Nam dành cho người nước ngoài:
   - Cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản, hệ thống, hiện đại và thiết thực về tiếng Việt và văn hoá Việt Nam.
   - Giúp người học sau khi tốt nghiệp có khả năng nghiên cứu và giảng dạy về tiếng Việt & văn hoá Việt Nam, có khả năng giao dịch trực tiếp bằng tiếng Việt.

Sau khi hoàn tất khoá học, người học có thể: 

* Sử dụng tiếng Việt thông thạo trong phiên dịch, biên dịch.

* Nghiên cứu và giảng dạy tiếng Việt và văn hoá Việt Nam.

* Làm việc trong các cơ quan ngoại giao, các tổ chức quốc tế, cơ quan đại diện, văn phòng thương mại, các tổ chức chính phủ và phi chính phủ tại Việt Nam và nước ngoài.

Khoa Quốc tế học sẵn sàng đón tiếp các sinh viên có mong muốn theo đuổi hai ngành học nói trên để trang bị và nâng cấp hành trang cho mình trong cuộc sống, đồng thời Khoa cũng hân hạnh hợp tác với các tổ chức trong và ngoài nước để góp phần đào tạo nhân lực theo yêu cầu nhằm phục vụ công tác đối ngoại và giao lưu quốc tế.

 

Cơ cấu nhân sự:

 

 

STT
Họ và tên
Chức danh/ Chức vụ
1
TS. Lê Thị Phương Loan
Bí thư Chi bộ/ Phó Trưởng khoa phụ trách/ Giảng viên chính
2
ThS. Trần Thị Ngọc Hoa
P. Bí thư Chi bộ/ Phó Trưởng khoa/ Giảng viên
3
TS. Nguyễn Võ Huyền Dung
Phó Trưởng khoa/ Giảng viên
4
ThS. Lê Nguyễn Hải Vân
Phó Trưởng Bộ môn Châu Á học/ Giảng viên
5
CN. Phạm Ngọc Hương Quỳnh
Thư ký khoa
6
CN. Võ Thị Hiền Phương
Giáo vụ khoa
7
PGS.TS Nguyễn Ngọc Chinh
Giảng viên cao cấp
8
PGS.TS Lê Thanh Bình
Giảng viên cao cấp
9
TS. Nguyễn Thị Hoàng Anh
Giảng viên
10
TS. Hồ Vũ Khuê Ngọc
Giảng viên
11
TS. Nguyễn Thị Quỳnh Thơ
Giảng viên chính
12
TS. Nguyễn Hùng Vương
Giảng viên
13
TS. Nguyễn Thị Ngọc Anh
Giảng viên
14
TS. Tăng Duệ Âu
Giảng viên
15
TS. Trần Thị Ngọc Sương
Giảng viên
16
ThS. Hoàng Lê Trà My
Giảng viên
17
ThS. Võ Hà Chi
Giảng viên
18
ThS. Trần Thị Thu
Giảng viên
19
ThS. Đỗ Khánh Y Thư
Giảng viên
20
ThS. Lê Thị Phương Thanh
Giảng viên
21
ThS. Phan Thị Thanh Thúy
Giảng viên
22
ThS. Nguyễn Thị Thanh Nhàn
Giảng viên 
23
ThS. Võ Hoàng Oanh
Giảng viên
24
ThS.Lương Ánh Linh
Giảng viên
25
ThS. Phan Thị Kim
Giảng viên
26
ThS. Võ Thị Giang
Giảng viên 

 
 Print