Khoa Quốc tế học

Thông tin liên hệ:
Văn phòng: 131 Lương Nhữ Hộc, Quận Cẩm Lệ - Tp. Đà Nẵng
Điện thoại:   (+84). 236. 3699337
Email:          interstudiesdn@ufl.udn.vn
website:       http://khoaqth.ufl.udn.vn   http://elearning.ufl.udn.vn/is
 

Giới thiệu chung:

 Khoa Quốc tế học được thành lập theo Quyết định số 796/QĐ-TCCB ngày 13/4/2006 của Giám đốc Đại học Đà Nẵng. Đây là một khoa đảm trách hai ngành đào tạo: Quốc tế học và Tiếng việt & Văn hoá Việt Nam dành cho người nước ngoài. Sự ra đời của khoa Quốc tế học nhằm đáp ứng nhu cầu đào tạo nguồn nhân lực cho công tác đối ngoại, giao lưu, hợp tác quốc tế của cả nước nói chung và khu vực miền Trung - Tây Nguyên nói riêng, đồng thời thúc đẩy sự hiểu biết lẫn nhau giữa Việt Nam và các nước trên thế giới trong xu thế hội nhập và toàn cầu hoá hiện nay. 

 

Nhiệm vụ cơ bản của Khoa:
   - Giảng dạy Quốc tế học, Tiếng Việt & Văn hoá Việt Nam dành cho người nước ngoài, trình độ đại học, hệ chính quy tập trung.
   - Giảng dạy Quốc tế học và Tiếng Việt & Văn hoá Việt Nam cho các lớp tại chức (vừa học vừa làm), các lớp ngắn hạn theo những mục tiêu cụ thể dành cho các đối tượng là người nước ngoài hoặc người Việt Nam có nhu cầu.
   - Nghiên cứu cơ bản, ứng dụng và triển khai.
   - Hỗ trợ Trung tâm Ngôn ngữ & Văn hoá và trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Đà Nẵng trong công tác nghiên cứu, giao dịch.

 

Mục tiêu đào tạo của ngành Quốc tế học:

   - Giúp sinh viên nắm vững những kiến thức cơ bản và hệ thống về Quốc tế học, bao gồm các khối kiến thức về lịch sử và văn hoá - văn minh thế giới, quan hệ quốc tế, kinh tế và pháp luật Việt Nam và quốc tế, các khu vực và châu lục, về quan hệ đối ngoại và chính sách đối ngoại của Việt Nam.
   - Trang bị cho sinh viên những kỹ năng sử dụng thông thạo một ngoại ngữ để nghiên cứu chuyên môn và thực hành nghiệp vụ.
   - Giúp sinh viên nắm được phương pháp nghiên cứu các vấn đề quốc tế, phương pháp giao tiếp quốc tế.

 

Sau khi tốt nghiệp, người học có thể: 

* Nghiên cứu và giảng dạy về các vấn đề quốc tế tại các trường đại học, các viện khoa học, các cơ quan ngoại giao trung ương và điạ phương, các vụ hợp tác quốc tế thuộc các bộ, ban, ngành, đoàn thể,...

* Nghiên cứu các vấn đề quốc tế và làm công tác đối ngoại tại các cơ quan an ninh, quốc phòng, các cơ quan truyền thông (báo chí, đài phát thanh và truyền hình), các cơ quan văn hoá, đối ngoại.

* Làm việc trong các cơ quan đại diện, các cơ sở doanh nghiệp của người Việt Nam và người nước ngoài, các tổ chức quốc tế, các tổ chức phi chính phủ tại Việt Nam và ở nước ngoài.

 

Mục tiêu đào tạo ngành Tiếng Việt & Văn hoá Việt Nam dành cho người nước ngoài:
   - Cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản, hệ thống, hiện đại và thiết thực về tiếng Việt và văn hoá Việt Nam.
   - Giúp người học sau khi tốt nghiệp có khả năng nghiên cứu và giảng dạy về tiếng Việt & văn hoá Việt Nam, có khả năng giao dịch trực tiếp bằng tiếng Việt.

Sau khi hoàn tất khoá học, người học có thể: 

* Sử dụng tiếng Việt thông thạo trong phiên dịch, biên dịch.

* Nghiên cứu và giảng dạy tiếng Việt và văn hoá Việt Nam.

* Làm việc trong các cơ quan ngoại giao, các tổ chức quốc tế, cơ quan đại diện, văn phòng thương mại, các tổ chức chính phủ và phi chính phủ tại Việt Nam và nước ngoài.

Khoa Quốc tế học sẵn sàng đón tiếp các sinh viên có mong muốn theo đuổi hai ngành học nói trên để trang bị và nâng cấp hành trang cho mình trong cuộc sống, đồng thời Khoa cũng hân hạnh hợp tác với các tổ chức trong và ngoài nước để góp phần đào tạo nhân lực theo yêu cầu nhằm phục vụ công tác đối ngoại và giao lưu quốc tế.

 

Cơ cấu nhân sự:

 

STT Họ tên Ngạch Chức vụ Trình độ
1 Lê Thị Phương Loan Giảng viên Phó Trưởng Khoa Thạc sỹ
2 Nguyễn Võ Huyền Dung Giảng viên Phó Trưởng Khoa Thạc sỹ
3
Lê Nguyễn Hải Vân
 
Giảng viên Phó trưởng Bộ môn Châu Á học Thạc sỹ
4 Lê Thị Kim Oanh Giảng viên   Thạc sỹ
5 Trịnh Thị Thái Hòa Giảng viên Chính   Tiến sỹ
6 Hồ Vũ Khuê Ngọc Giảng viên   Tiến sỹ
7 Nguyễn Thị Ngọc Anh Giảng viên   Thạc sỹ
8 Tăng Duệ Âu Giảng viên   Thạc sỹ
9 Trần Thị Ngọc Sương Giảng viên   Thạc sỹ
10 Trần Thị Thu Giảng viên   Thạc sỹ
11 Lê Thị Khánh Ly Giảng viên   Đại học
12 Võ Hoàng Oanh Giảng viên   Đại học
13 Hoàng Lê Trà My Giảng viên   Thạc sỹ
14 Võ Hà Chi Giảng viên   Thạc sỹ
15 Nguyễn Ngọc Anh Giảng viên   Thạc sỹ
16 Nguyễn Thị Diệu Thảo Giảng viên   Thạc sỹ
17 Đỗ Khánh Y Thư Giảng viên   Thạc sỹ
18 Trần Thị Ngọc Hoa Giảng viên   Thạc sỹ
19 Lê Thị Phương Thanh Chuyên viên   Thạc sỹ
20 Phan Thị Yến Chuyên viên   Thạc sỹ
21 Uông Trung Phương Thủy Chuyên viên   Đại học
22 Phạm Thị Phương Thảo Chuyên viên   Thạc sỹ
 Print