Khoa Sư phạm Ngoại ngữ

Thông tin liên hệ:

Văn phòng: 131 Lương Nhữ Hộc, Quận Cẩm Lệ - Tp. Đà Nẵng

 

Thông tin nhân sự:
 
STT
Họ tên
Chức vụ
01
 TS. Lê Thị Giao Chi
Trưởng khoa kiêm Trưởng Bộ môn Sư phạm tiếng Anh.
02
ThS.  Nguyễn Hữu Tâm Thu
Phó Trưởng khoa kiêm Trưởng Bộ môn Sư phạm tiếng Pháp.
03
ThS. Đinh Thị Thủy
Phó Trưởng Khoa
04
ThS. Nguyễn Phạm Thanh Uyên
Phó Trưởng khoa
05
TS. Nguyễn Trúc Thuyên
Trưởng Bộ môn Sư phạm Tiếng Trung
 
 Print