Khoa Sư phạm Ngoại ngữ

Thông tin liên hệ:
 
Giới thiệu chung:
 • Khoa Sư phạm ngoại ngữ trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Đà Nẵng được thành lập theo Quyết định số 6738/QĐ-ĐHĐN ngày 05/12/2016 của Giám Đốc Đại học Đà Nẵng trên cơ sở tập trung các chuyên ngành đào tạo sư phạm trong nhà trường (Sư phạm tiếng Anh, Sư phạm tiếng Anh Tiểu học, Sư phạm tiếng Pháp, Sư phạm tiếng Trung Quốc).
 • Việc thành lập khoa Sư phạm Ngoại ngữ có ý nghĩa quan trong trọng việc thực hiện các nhiệm vụ thuộc Đề án NNQG 2020.
 
Chức năng nhiệm vụ:
 • Tham gia xây dựng chương trình, kế hoạch giảng dạy, tổ chức thực hiện giảng dạy các chuyên ngành sư phạm trong nhà trường, các chương trình bồi dưỡng giáo viên theo hợp đồng, các hạng mục của Đề án Ngoại ngữ Quốc gia 2020;
 • Thực hiện rà soát chương trình đào tạo, tham mưu cho nhà trường bổ sung cập nhật chương trình đào tạo, đề cương bài giảng, ngân hàng đề thi; tài liệu giảng dạy; cơ sở vật chất phục vụ giảng dạy, học tập và nghiên cứu.
 • Tham gia công tác xây dựng kế hoạch và quy mô tuyển sinh đào tạo các hệ đào tạo chính quy và ngoài chính quy;
 • Tổ chức hoạt động khoa học và công nghệ: Thực hiện đề tài khoa học công nghệ các cấp; hướng dẫn sinh viên nghiên cứu khoa học; bồi dưỡng sinh viên giỏi; tham gia công tác phát triển quy mô tuyển sinh đào tạo
 • Tổ chức biên soạn và thẩm định giáo trình, tài liệu tham khảo các môn học do khoa quản lý;
 • Xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện công tác giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức, lối sống cho đội ngũ cán bộ, giảng viên, nhân viên thuộc khoa; tổ chức đào tạo, bồi dưỡng để không ngừng nâng cao trình độ về chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ nhằm đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp đào tạo;
 • Tiến hành đánh giá định kỳ cán bộ viên chức trong khoa để phân loại trình độ, sắp xếp công việc, nhằm đáp ứng yêu cầu cao về đào tạo, đảm bảo chất lượng đào tạo, chất lượng đội ngũ và chất lượng nghiên cứu khoa học;
 
Cơ cấu nhân sự:
 
STT Họ tên Ngạch Chức vụ Trình độ
1 Lê Thị Giao Chi Giảng viên chính Trưởng Khoa, Trưởng Bộ môn Sư phạm tiếng Anh Tiến sĩ
2 Nguyễn Phạm Thanh Uyên Giảng viên Phó trưởng Khoa Thạc sĩ
3 Nguyễn Hữu Tâm Thu Giảng viên chính Phó trưởng Khoa, Trưởng Bộ môn Sư phạm tiếng Pháp Thạc sĩ
4
Nguyễn Thị Như Ngọc
Giảng viên Trưởng Bộ môn Sư phạm tiếng Trung  
5 Lưu Quý Khương Giảng viên Cao cấp Giảng viên PGS. Tiến sỹ
6 Đinh Thị Thủy Giảng viên Giảng viên Thạc sĩ
7 Nguyễn Đức Chỉnh Giảng viên Giảng viên Tiến sĩ
8 Trần Thị Thanh Nhã Giảng viên Giảng viên Thạc sĩ
9 Trương Hoài Uyên Giảng viên Giảng viên Thạc sĩ
10 Nguyễn Đặng Nguyên Phương Giảng viên Giảng viên Thạc sĩ
11 Nguyễn Thị Lan Anh Giảng viên Giảng viên Thạc sĩ
12 Nguyễn Dương Nguyên Châu  Giảng viên Giảng viên Thạc sĩ 
13 Nguyễn Đoàn Thảo Chi  Giảng viên Giảng viên Thạc sĩ
14 Nguyễn Thị Mỹ Hằng  Giảng viên Giảng viên Thạc sĩ
15 Nguyễn Thị Hồng Hoa  Giảng viên Giảng viên Thạc sĩ
16 Hà Nguyễn Bảo Tiên Giảng viên Giảng viên Thạc sĩ
17 Nguyễn Phan Phương Thảo  Giảng viên Giảng viên Thạc sĩ
18 Nguyễn Thị Phương Thảo Giảng viên Giảng viên Thạc sĩ
19 Đinh Thị Thu Thảo Giảng viên Giảng viên Thạc sĩ
20 Lê Thị Hoài Diễm Giảng viên Giảng viên Thạc sĩ
21 Nguyễn Nhã Vy Chuyên viên Thư kí Thạc sĩ
22 Thái Thị Ngọc Ánh Chuyên viên Giáo vụ Đại học
 
Nghiên cứu khoa học:
 • Hoạt động nghiên cứu khoa học Khoa (tổ chức tư vấn NCKH, Tổ chức Hội nghị SV NCKH các cấp)
 • NCKH của giảng viên (Tổng hợp các đề tài NCKH, bài báo, tham luận tại Hội thảo các cấp)
o   Dề tài NCKH các cấp
o   Bài báo
o   Tham luận tại Hội nghị các cấp
o   Thông tin Hội thảo, hội nghị
o   Thông tin Tập huấn
 • NCKH của sinh viên
o   Luận văn TN
Danh sách đề tài sinh viên đã thực hiện
Quy định về thể thức LVTN
Tiêu chí làm LVTN
o   NCKH
Hướng dẫn trình bày báo cáo SV NCKH
Các đề tài đã thực hiện
Danh sách SV làm LVTN
 
Sinh viên:
 • Hoạt động ngoại khóa
 • Hỗ trợ sinh viên
 • Cựu sinh viên
 
Liên kết - Tài nguyên học tập:
 • Liên kết
 • Tài nguyên học tập:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Print