Phòng Cơ sở vật chất

Thông tin liên hệ:
Văn phòng: Tầng 1, Khu giảng đường - 131 Lương Nhữ Hộc, P. Khuê Trung, Q. Cẩm Lệ, TP. Đà Nẵng
Điện thoại:   (84) 236.3.689.199 - (84) 236.3.797.474
Email:          csvc@ufl.udn.vn
 
Chức năng:
Phòng Cơ sở Vật chất là đơn vị đầu mối soạn thảo, trình Hiệu trưởng phê duyệt và thực hiện kế hoạch quản lý, đầu tư mua sắm trang thiết bị; giúp Hiệu trưởng quản lý cơ sở vật chất, trang thiết bị; hạ tầng cơ sở của Trường bao gồm đất đai, hàng rào, hệ thống giao thông nội bộ, hệ thống cống rãnh,… trong khuôn viên Trường. Trên cơ sở đó, Phòng Cơ sở Vật chất tổ chức thực hiện các nhiệm vụ sau:
 
1. Quản lý toàn bộ hệ thống máy móc, trang thiết bị và các phương tiện kỹ thuật phục vụ cho đào tạo và nghiên cứu khoa học trong toàn Trường; định kỳ tổ chức kiểm tra, kiểm kê, giám sát việc sử dụng vật tư, máy móc, thiết bị của các đơn vị. Có kế hoạch điều phối, điều hành cơ sở vật chất, sửa chữa các trang thiết bị hư hỏng kịp thời, hiệu quả nhằm tránh lãng phí; thực hiện quy trình thanh lý những máy móc, thiết bị không còn khả năng sử dụng.
 
2. Xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện việc mua sắm các loại trang thiết bị cần thiết; cấp phát vật tư, phương tiện, dụng cụ phục vụ quản lý, giảng dạy, nghiên cứu khoa học theo quy định hiện hành; tổ chức thực hiện các quyết định của Hiệu trưởng về phân phối, sử dụng cơ sở vật chất.
 
3. Chủ trì xây dựng kế hoạch quản lý, lập dự toán hàng năm và thông báo kịp thời đến các đơn vị trong Trường về việc sửa chữa, cải tạo, tu bổ, bảo trì, bảo dưỡng phòng học, nhà làm việc, phòng họp, nhà thực nghiệm, thực tập, nhà ăn, ký túc xá sinh viên, nhà khách chuyên gia, hệ thống điện, điện lạnh, điện thoại, nước, hệ thống cấp thoát nước, thiết bị vệ sinh, trang thiết bị kỹ thuật,... Hướng dẫn nghiệp vụ sử dụng và bảo quản tài sản, trang thiết bị phục vụ quản lý, giảng dạy, nghiên cứu khoa học,...cho các đơn vị và cá nhân trong toàn Trường.
 
4. Quản lý và vận hành hệ thống cấp thoát nước, hệ thống lưới điện trong toàn Trường. Đảm bảo thường xuyên có điện, nước sử dụng cho hoạt động của Trường, chống lãng phí và thất thu tiền điện, nước; tổ chức phòng cháy chữa cháy, an toàn lao động cho các đơn vị và cá nhân trong Trường.
 
5. Quản lý trực tiếp toàn bộ tài sản, thiết bị  phòng học và giảng đường; phối hợp và hướng dẫn các đơn vị liên quan sử dụng hiệu quả các khu học tập, giảng đường, máy móc thiết bị phục vụ cho giảng dạy, học tập; tổ chức tốt các dịch vụ phục vụ tại các phòng học, giảng đường (ánh sáng, âm thanh,…), chuẩn bị cơ sở vật chất, phòng học cho các kỳ thi tuyển sinh, thi học kỳ, thi tốt nghiệp,…
 
6. Chủ trì và phối hợp với các đơn vị quản lý và sử dụng có hiệu quả các nguồn vốn, tài sản, đất đai, của Trường (kể cả nguồn tài sản của các dự án) được giao theo quy định của pháp luật hiện hành và của Trường; thực hiện thống kê, báo cáo kịp thời về tài sản và cơ sở vật chất của Trường theo quy định và yêu cầu của các cấp.
 
7. Thường trực các Hội đồng tư vấn về mua sắm tài sản, kiểm kê tài sản, thanh lý tài sản, đấu thầu mua sắm, tu sửa cơ sở vật chất; thường trực các ban: phòng cháy chữa cháy, phòng chống bão lụt; tổ chức các hoạt động dịch vụ  thuê, mướn cơ sở vật chất; hoàn thiện hệ thống các văn bản về công tác quản lý, mua sắm, kiểm kê, thanh lý, tu sửa cơ sở vật chất và trang thiết bị.
 
8. Phối hợp với Phòng Kế hoạch – Tài chính và các đơn vị liên quan nghiệm thu, tiếp nhận các công trình mới, các công trình sửa chữa, cải tạo, các thiết bị, máy móc để hạch toán vào tài sản cố định của trường trước khi đưa vào sử dụng; chủ trì, phối hợp với phòng Kế hoạch - Tài chính và các đơn vị liên quan thực hiện việc kiểm kê tài sản, đất đai, nhà cửa, phòng ốc do trường quản lý; tổ chức các hội đồng thanh lý những tài sản, máy móc, thiết bị, vật tư hư hỏng.
 
9. Quản lý toàn bộ cơ sở hạ tầng hiện có tại hai cơ sở 131 Lương Nhữ Hộc và 41 Lê Duẩn nhằm phục vụ các hoạt động làm việc, dạy học, hội nghị, hội thảo...v.v. Cụ thể, tổ chức vận hành và phục vụ các hoạt động tại các phòng học, phòng máy, các hội trường (Hội trường A, Hội trường C303,…), nhà khách tại 131 Lương Nhữ Hộc, phòng nước giáo viên tại hai cơ sở, các phòng họp, phòng khách, phòng truyền thống, phòng in sao đề thi,…; sân tập thể dục thể thao; tổ chức thực hiện công tác vệ sinh các khu giảng đường, khu hiệu bộ, trong và sát bên ngoài khuôn viên trường; quản lý các hoạt động quảng cáo, tuyên truyền của các công ty, đơn vị bên ngoài tại Trường khi được lãnh đạo Trường đồng ý. Tham mưu cho Hiệu trưởng triển khai công tác phòng cháy chữa cháy, phòng chống lụt bão. Chăm sóc cây xanh, hồ cá; cải tạo cảnh quang môi trường xanh, sạch, đẹp. Quản lý và cấp phát lễ phục tốt nghiệp cho sinh viên và học viên.
 
 
Cơ cấu nhân sự:
 
STT Họ tên Ngạch Chức vụ Trình độ
1 Lê Duy Bảo Chuyên viên chính Trưởng phòng Thạc sỹ
2 Phan Quang Thịnh Chuyên viên Phó Trưởng phòng Thạc sỹ
3 Nguyễn Ngọc Quyền Chuyên viên Phó Trưởng phòng Đại học
4 Mai Thị Minh Ngọc Chuyên viên   Đại học
5 Phan Quốc Vi Kỹ sư   Thạc sỹ
6 Trần Ngọc Anh Hải Kỹ sư   Đại học
7 Nguyễn Đức Hoà Chuyên viên   Đại học
8 Nguyễn Thị Bình Nhân viên   Phổ thông
9 Lê Thị Lài Nhân viên   Trung cấp
10 Nguyễn Thị Liên Nhân viên   Trung cấp
11 Võ Thị Thanh Thủy Nhân viên   Trung cấp
 
 Print