Trung tâm Công nghệ thông tin và Học liệu

Thông tin liên hệ:
  • Văn phòng: 131 Lương Nhữ Hộc, Quận Cẩm Lệ, Tp. Đà Nẵng
  • Điện thoại:   (+ 84) 236 3699327
  • Email:          thuvien@ufl.udn.vn
  • Website:     http://lib.ufl.udn.vn
 
 
 Print