Trung tâm Công nghệ thông tin và Học liệu

Thông tin liên hệ:
  • Văn phòng: 131 Lương Nhữ Hộc, Quận Cẩm Lệ, Tp. Đà Nẵng
  • Điện thoại:   (+ 84) 236 3699327
  • Email:          ttcntthl@ufl.udn.vn
  • Website:     http://lib.ufl.udn.vn
 
Thông tin nhân sự:
STT Họ tên Ngạch Chức vụ Trình độ
1 Huỳnh Ngọc Mai Kha Giảng viên
Giám đốc
Phó Hiệu trưởng
Tiến sỹ
2 Nguyễn Bích Diệu Giảng viên Phó Giám đốc Tiến sỹ
3 Nguyễn Lưu Diệp Ánh Chuyên viên Phó Giám đốc Thạc sỹ
4 Văn Thị Thanh Trà Chuyên viên  
 
 
5 Nguyễn Thị Minh Thi  Chuyên viên   Thạc sỹ
6 Nguyễn Thị Hương  Chuyên viên    
7 Nguyễn Thị Hương Ly Chuyên viên   Thạc sỹ
8 Hoàng Thị Thanh Thủy Chuyên viên    
9 Hồ Thị Bích Thủy Chuyên viên   Thạc sỹ
10 Nguyễn Văn Hồng Quang Kỹ sư   Thạc sỹ
11 Trần Văn Trường Chuyên viên    
12 Nguyễn Lê Bảo Hưng Chuyên viên    
 Print