cuộc thi tìm hiểu nghị quyết đại hội lần thứ xiii của đảng - nghị quyết đại hội lần thứ xxii đảng bộ thành phố đà nẵng
kỷ niệm ngày nhà giáo việt nam 20/11 và đón nhận huân chương lao động hạng ba
  •  

 

Bản tin Tiếng Nga Quý 3/2021 Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Đà Nẵng.
Bản tin Tiếng Trung Quốc Quý 3/2021 Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Đà Nẵng.
Bản tin Tiếng Nhật Bản Quý 3/2021 Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Đà Nẵng.
Bản tin Tiếng Anh Quý 3/2021 Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Đà Nẵng
Bản tin Số 3 Quý 3/2021 Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Đà Nẵng.
  •