TỌA ĐÀM
VNU-CEA
Tư vấn tuyển sinh và hướng nghiệp

  •  

 

Giới thiệu Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Đà Nẵng
Bản tin số 05, Quý 1/2022
Bản tin tiếng Nga số 05, Quý 1/2022
Bản tin Tiếng Pháp Quý 3/2021 Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Đà Nẵng.
Bản tin Tiếng Nga Quý 2/2021 Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Đà Nẵng.
  •  
     
     
     
Images Detail News

Hội nghị tổng kết công tác năm học 2021-2022 và triển khai kế hoạch năm học 2022-2023 (03/08/2022)  

Chiều ngày 31/7/2022, Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Đà Nẵng tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm học 2021-2022 và triển khai kế hoạch năm học 2022-2023.