aun-qa english education teacher
Hội thảo Quốc gia năm 2021 "Nghiên cứu và giảng dạy ngoại ngữ, bản ngữ và quốc tế học trong thời kỳ hội nhập"
  •  

 

Bản tin Số 1 Quý 1/2021 Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Đà Nẵng.
Bản tin Tiếng Pháp Quý 1/2021 Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Đà Nẵng.
Bản tin Tiếng Trung Quốc Quý 1/2021 Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Đà Nẵng.
THÔNG ĐIỆP CUỐI NĂM 2020-2021 CỦA HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI NGỮ - ĐHĐN
Tuyển sinh Đại học chính quy năm 2021
  •  
     
     
     
Images Detail News

Hội nghị tập huấn nghiệp vụ kiểm tra công tác coi thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2021 (18/06/2021)  

Sáng ngày 18/6/2021, Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Đà Nẵng đã tham gia hội nghị trực tuyến về “Tập huấn nghiệp vụ kiểm tra coi thi tốt nghiệp THPT năm 2021” do Đại học Đà Nẵng tổ chức.