Đào tạo

Kết quả thi Đánh giá năng lực tiếng Anh cấp chứng chỉ quốc gia bậc 3-5, đợt thi 07/4/2024

Trường Đại học Ngoại ngữ -Đại học Đà Nẵng thông báo Kết quả thi Đánh giá năng lực tiếng Anh cấp chứng chỉ quốc gia  bậc 3-5, đợt thi ngày 07/4/2024 tại Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Đà Nẵng.
 
Thí sinh tra cứu kết quả thi tại đường link: 
 
 
Nhà trường thông báo thời gian nhận đơn phúc khảo bài thi như sau:
 
- Thời gian nhận đơn phúc khảo: bắt đầu từ ngày 15/4/2024 đến 17h00 ngày 22/4/2024
 
- Trường không xử lý đơn phúc khảo được nộp sau thời hạn thông báo.
 
- Địa điểm nhận đơn phúc khảo: Phòng Đào tạo - Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Đà Nẵng
 
- Lệ phí chấm phúc khảo: 100.000đ/ bài thi kỹ năng (nộp tại phòng Kế hoạch Tài chính).
 
Hình thức nộp phúc khảo:
 
Nộp trực tiếp:
Thí sinh đến Phòng Kế hoạch – Tài chính để nộp lệ phí phúc khảo. Thí sinh nộp Đơn xin phúc khảo (xem file đính kèm) tại Phòng Đào tạo Trường Đại học ngoại ngữ, Đại học Đà Nẵng.
 
Thí sinh nộp lệ phí phúc khảo qua ngân hàng và nộp Đơn xin phúc khảo qua bưu điện (thời gian tính theo dấu bưu điện).
 
Thí sinh tuần tự thực hiện 2 bước sau:
 
Bước 1: Nộp tiền qua ngân hàng:
 
Tên đơn vị thụ hưởng: Trường Đại học Ngoại ngữ - ĐHĐN
Số tài khoản : 2009201005815
Tên ngân hàng: Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam
Chi nhánh Chợ Mới – Nam Đà Nẵng
Thông tin chuyển khoản cú pháp sau:
• Họ và tên thí sinh, Số điện thoại, PK môn…..
• Ví dụ: Nguyễn Văn A, 0901000111, PK Viet Nghe.
 
Bước 2: Nộp hồ sơ qua bưu điện bằng chuyển phát nhanh:
 
-  Hồ sơ phúc khảo gồm có:
 
+ Đơn xin phúc khảo (có đầy đủ thông tin và chữ ký xác nhận của người làm đơn) (xem file đính kèm) .
 
+ Bản photo giấy nộp tiền qua ngân hàng.
 
-  Hồ sơ gửi qua bưu điện đến: Phòng Đào tạo, Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Đà Nẵng, 131 Lương Nhữ Hộc, Khuê Trung, Cẩm Lệ, TP. Đà Nẵng.
 
Thông tin liên hệ: Phòng Đào tạo, SĐT: 0236.3699335.
 
Trân trọng.
 
 

Các tin khác: