Tuyển dụng

Trung tâm Phục vụ Đối ngoại Đà Nẵng (SCEDFA) thuộc Sở Ngoại vụ TP. Đà Nẵng thông báo tuyển dụng

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG

 

Trung tâm Phục vụ Đối ngoại Đà Nẵng (SCEDFA) thuộc Sở Ngoại vụ TP. Đà Nẵng thông báo tuyển dụng biên phiên dịch tiếng Hàn Quốc và tiếng Trung Quốc năm 2020 như sau:

1. Nhu cầu tuyển dụng:

- Tiếng Trung: 01 người

- Tiếng Hàn: 01 người

2. Yêu cầu: Tốt nghiệp đại học hệ chính quy, loại khá trở lên, chuyên ngành cử nhân ngoại ngữ tiếng Hàn Quốc, tiếng Trung Quốc.

3. Mức lương: Theo quy định về ngạch, bậc, hệ số lương của Nhà nước và các Quy chế của SCEDFA.

4. Thông tin liên hệ: ĐT: 0236.3552344 hoặc 0982 324460 (bà Trà Thị Mỹ Dung, PGĐ) 
 

Các tin khác: