Tuyển dụng

Công ty TNHH LandCorp Property Việt Nam / LandCorp Property Vietnam Co., Ltd thông báo tuyển dụng

 
- Chuyên viên tư vấn (CVTV): 02 bạn, cần ngoại ngữ tiếng Anh/Nhật/Hàn
 
- Chuyên viên tư vấn (CVTV): 04 bạn, ngoại ngữ tiếng Anh là một lợi thế
 
 
 
 

Các tin khác: