Đào tạo

Thông báo v/v hoãn lịch thi đánh giá năng lực tiếng Anh ngày 27-28/02/2024

Căn cứ tình hình thực tế, số lượng thí sinh đăng ký thi ngày 27-28/02/2024 không đảm bảo đủ điều kiện để tổ chức, Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Đà Nẵng thông báo hoãn lịch thi đánh giá năng lực tiếng Anh ngày 27-28/02/2024.
 
Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Đà Nẵng thông báo cho thí sinh đăng ký thi ngày 27-28/02/2024 liên hệ Nhà trường qua số điện thoại Phòng Đào tạo: 0236.3699335, email: daotao@ufl.udn.vn hoặc Phòng Kế hoạch - Tài chính: 0236.3699336 để nhận lại lệ phí thi (đối với thí sinh không gia hạn) hoặc gia hạn sang đợt thi ngày 09-10/3/2024.
 
Trân trọng./.
 

Các tin khác: